Waddeneilandjes verdwijnen voorlopig niet onder water

De onbewoonde Waddeneilandjes Rottumeroog en Rottumerplaat zullen voorlopig niet in zee verdwijnen. Dat concludeert waterinstituut Deltares na analyse van 25 jaar bodemmetingen in de oostelijke Waddenzee. Wel zullen de eilanden naar het oosten blijven ‘wandelen’, omdat aan de ene kant zand verdwijnt dat aan de andere kant aangroeit. Rijkswaterstaat staakte er in 1991 de actieve kustverdediging. Bij een reeks recente stormen werd ‘Oog’ deels overspoeld. Sommige natuurbeschermers zeiden te vrezen dat het eiland verandert in een zandbank. Vorig jaar moest tijdelijke bebouwing worden verwijderd. (NRC)