Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

‘VVD-Kamerlid werd als wethouder betaald door projectontwikkelaar’

VVD-Kamerlid Mark Verheijen ontving in de periode dat hij wethouder in Venlo was duizenden euro’s van projectontwikkelaar Piet van Pol. Dat meldt weekblad Elsevier. Naar Van Pol loopt momenteel een justitieel onderzoek. Ten tijde van de betalingen zou Verheijen met Van Pol hebben onderhandeld over de overdracht van een gebied in de binnenstad van Venlo.

Foto ANP/Phil Nijhuis

VVD-Kamerlid Mark Verheijen ontving in de periode dat hij wethouder in Venlo was duizenden euro’s van projectontwikkelaar Piet van Pol. Dat meldt weekblad Elsevier. Naar Van Pol loopt momenteel een justitieel onderzoek. Ten tijde van de betalingen zou Verheijen met Van Pol hebben onderhandeld over de overdracht van een gebied in de binnenstad van Venlo.

Vorig jaar berichtte de Limburgse tv-zender L1 al dat Venlo het terrein voor 135.000 euro onder de taxatiewaarde aan Van Pol had verkocht. Elsevier zegt bewijzen te hebben voor drie betalingen in 2011 van Van Pol aan verkiezingscampagnes van Verheijen. In totaal zou het om een bedrag van 6.750 euro gaan dat door Van Pol BV zou zijn betaald.

Update 13:15 uur
Verheijen noemt in een reactie het artikel ‘feitelijk onjuist’.

“De VVD Venlo heeft binnen de daarvoor gestelde wettelijke en partijregels fondsen geworven voor de VVD-campagne en niet voor mij.”

Over de door Elsevier beschreven ‘bedelbrief’ waarin de oud-wethouder Van Pol uitnodigt om ‘te investeren in een beter Venlo’ zegt Verheijen dat die ‘in veelvoud naar verschillende potentiële donateurs is gegaan, met dezelfde algemene inhoud’.

Het Kamerlid geeft toe dat onder zijn bewind de projectontwikkelaar en exploitant van het terrein bij elkaar zijn gebracht, ‘maar de uiteindelijke afhandeling en goedkeuring is voltrokken door een college van burgemeester en wethouders waar ik destijds al bijna een halfjaar geen lid meer van was’.

Niet openbaar gemaakt

Politieke partijen waren in 2011 verplicht giften van meer dan 4.537,80 euro van bedrijven in het jaarverslag te openbaren. Dat heeft de VVD in het geval van Van Pol niet gedaan. Ook in een andere zaak ontving Verheijen geld van Van Pol, zo schreef NRC Handelsblad vorig jaar. Projectontwikkelaar Van Pol boekte geld over naar het bedrijf Liba, dat op naam staat van twee kinderen van Jos van Rey. Liba financierde sinds 1999 verkiezingscampagnes van Limburgse VVD’ers. De VVD-Kamerleden Karin Straus en Mark Verheijen werden financieel gesteund door Liba. Voor Verheijen betaalde het bedrijf tijdens de campagne voor de Statenverkiezingen in 2011 de kosten van een advertentie in Dagblad De Limburger.

Elsevier zegt over een zogenaamde ‘bedelbrief’ van Verheijen aan Van Pol te beschikken uit augustus 2009. Verheijen was vanaf 2006 wethouder van Economische Zaken.

‘Venlo ruikt weer naar beton,’ zou Verheijen schrijven in de ‘Beste Piet’-brief aan de Roermondse projectontwikkelaar. Hij nodigt Van Pol uit ‘te investeren in een beter Venlo’ door een bijdrage in de campagnekas te storten.

‘Verheijen direct gelinkt aan omstreden Van Pol’

Paul van der Steen, correspondent in Limburg voor NRC Handelsblad en nrc.next, zegt mede naar aanleiding van deze brief:

“Venlo was in die jaren een stad waar in Limburg naar gekeken werd vanwege vertoonde ambitie en elan. De financiering van campagnes via Liba was bekend. Deze onthulling linkt Verheijen veel directer aan de omstreden Van Pol. De manier waarop de Venlonaar om steun vraagt (stad ruikt weer naar beton) is op zijn minst onhandig, maar is wellicht ook uit te leggen als strijdig met de eed die wethouders afleggen.”

NRC-onderzoeksjournalist Joep Dohmen noemt de affaire “explosief”:

“De affaire rond Jos van Rey breidt zich uit. Hij lijkt nu ook vroegere protegés in zijn val mee te slepen. We wisten al dat meer Limburgse VVD’ers voor de financiering van hun verkiezingscampagnes profiteerden van de contacten van Jos van Rey met onder meer Piet van Pol. Nu blijkt dat de projectontwikkelaar ook rechtstreeks de campagne van Mark Verheijen financierde, terwijl hij zakelijk met hem van doen had. Dat maakt het nog geen corruptie, maar wel explosief. Juist door het gebrek aan transparantie en de verwevenheid van het verstrekken van giften en zaken doen. Dat is dezelfde cocktail als in de affaire-Van Rey. De vraag is nu wat er nog meer boven tafel komt. Bekend is dat Jos van Rey uitstekend gedocumenteerd is en alles bewaarde.”

Tegen projectontwikkelaar Van Pol loopt momenteel een justitieel onderzoek omdat hij ex-wethouder en ex-senator Jos van Rey uit Roermond zou hebben omgekocht. Als VVD-wethouder van Roermond zou Van Rey de projectontwikkelaar hebben bevoordeeld bij bouwprojecten.