De vrije val van een beurslieveling

Bodemonderzoeker Fugro overschatte zijn marktkansen. Het bedrijf gaf dit jaar al drie winstwaarschuwingen af.

None

Wie brengt het vertrouwen in Fugro terug? Het aandeel van het ingenieursbedrijf dat wereldwijd bodemonderzoek verricht, is in vrije val geraakt. Sinds het begin van dit jaar verloor Fugro driekwart van zijn beurswaarde.

Commissaris Gert-Jan Kramer moest eind vorige week onder chaotische omstandigheden aftreden. Aan de innige band tussen Kramer – die van 1983 tot 2004 bestuursvoorzitter was en van 2006 tot vorige week commissaris – kwam abrupt een einde.

Intussen proberen analisten alle mogelijke scenario’s door te rekenen voor de toekomst. Kan Fugro zijn afspraken met de banken nakomen?

De crisis bij Fugro – wereldmarktleider in bodemonderzoek op zee – is een kluwen van operationele en bestuurlijke problemen. Eerste probleem is de dalende olieprijs. Die dwingt de grote oliemaatschappijen om de hand op de knip te houden. Nieuwe projecten worden afgeblazen of uitgesteld, wat grote gevolgen heeft voor Fugro, dat driekwart van zijn omzet haalt uit activiteiten voor de olie- en gasmarkt.

Exploratie van olie en gas

De pijn zit hem vooral bij Seabed, de afdeling die zich bezighoudt met het in kaart brengen van de zeebodem. Seabed is vooral actief in de exploratiefase van olie- en gasbedrijven. De activiteiten van Fugro die meer gericht zijn op het ontwikkelen en onderhouden van bestaande projecten hebben minder te lijden.

De problemen op de oliemarkt dateren echter niet van vandaag of gisteren. Wat de vraag oproept of de top van Furgo wel voldoende alert is geweest bij de veranderende markt.

De lage olieprijs is een rechtstreeks gevolg van het toenemende aanbod van Amerikaanse (schalie)olie en een machtsstrijd tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten om de verdeling van de markt. Toch kwam topman Paul van Riel van Fugro vorig jaar nog met de ambitieuze strategie ‘Groei door leiderschap’, alsof er niks aan de hand was. Door jaarlijks ruim 400 miljoen euro te investeren, zou Fugro jaarlijks minstens 10 procent groeien.

Nachtmerrie

Intussen is dat lonkend perspectief in een kleine nachtmerrie veranderd. Fugro heeft dit jaar dankzij tegenvallende resultaten al drie keer een winstwaarschuwing moeten afgeven, en de geplande investeringen meer dan gehalveerd.

De aankondiging vorige week dat er opnieuw fors moest worden afgeschreven op Seabed Geosoluations (mogelijk 250 miljoen euro) én dat er over 2014 waarschijnlijk geen dividend volgt, heeft de markt flink opgeschrikt. De koers staat nu op het laagste niveau in vijftien jaar – driekwart lager dan begin dit jaar.

Kennelijk heeft het bedrijf het geld dat het bespaart door geen dividend uit te keren zelf nodig om zich de banken van het lijf te houden. De negatieve publiciteit werd nog vergroot door het plotselinge opstappen van commissaris – en aandeelhouder – Gert-Jan Kramer, die door de verkoop van grote pakketten aandelen de schijn van handel met voorkennis op zich had geladen.

Inmiddels is het speculeren begonnen over de vraag of Fugro de convenanten met de banken zal schenden. En mogelijk gedwongen zal worden tot het ophalen van extra kapitaal.

Volgens financieel topman Paul Verhagen zal Fugro de afspraken niet schenden. Volgens berekeningen van analisten van SNS Securities zou dat wel degelijk kunnen. Het verschil zit hem in de vraag hoe eenmalige kostenposten worden meegerekend.

Analist Jos Versteeg van Theodoor Gilissen stelt dat Fugro tot begin volgend jaar de tijd heeft om het vertrouwen terug te winnen. Pas als de cijfers over 2014 bekend zijn, zal duidelijk worden of het bedrijf, dat tot voor kort gold als beurslieveling, zijn convenanten met de banken schendt. Dat is het geval als de netto schuld hoger is dan driemaal de brutowinst.

    • Renée Postma