Ontwikkelrecht voor alle peuters gaat miljarden extra kosten

illustratie Pat Bagley

De conclusie van een onderzoek van het CPB naar de effectiviteit van kinderopvangtoeslag was dat er per jaar 50.000 euro kinderopvangtoeslag nodig is om één extra persoon de arbeidsmarkt op te krijgen. In de periode 2006-2009 is er door een tijdelijke verhoging van de kinderopvangtoeslag bijna twee keer zoveel publiek geld aan kinderopvang besteed: 13 miljard euro in plaats van de 7 miljard in de periode 2010-2013. Dit kostbare experiment heeft slechts 20.000 tot 30.000 vrouwen enkele jaren aan een baan geholpen, voornamelijk in de kinderopvang zelf. Hoge kinderopvangtoeslag als goedkoop arbeidsparticipatie-instrument is dus een valse belofte gebleken.

Ondanks het enorme gat tussen de verwachtingen vooraf en de daadwerkelijke effecten van de hogere kinderopvangtoeslag lopen partijen in het kinderopvangdebat alweer warm voor het volgende kinderopvangwonder: het universele ontwikkelrecht voor het jonge kind. Iedere peuter zou het recht moeten hebben op een aantal dagdelen voorschoolse kinderopvang, misschien wel gratis. Hiermee verwacht men een spectaculair betere ontwikkeling van kinderen in Nederland. Uiteindelijk zou iedere geïnvesteerde euro zich op termijn wel zes, zeven of acht keer terugverdienen.

In deze nieuwe voorstellen moeten nog veel meer kinderen worden opgevangen, het ligt dan ook voor de hand dat deze ook weer miljarden gaan kosten. Met de ontmaskering van de toeslagbelofte in het achterhoofd is het opnieuw besteden van enorme bedragen in de kinderopvang alleen gerechtvaardigd als zekerheid bestaat dat het doel gehaald wordt. Bewijs dat Nederlandse kinderen als gevolg van zeer vroege educatie beter ontwikkeld volwassen worden, is echter niet voorhanden.

Kinderopvangbeleid in Nederland wordt voornamelijk vormgegeven door veronderstellingen en wishful thinking, maar niet op basis van onderzoek. Dit is ineffectief en economisch onverstandig. Laat daarom een gerenommeerd onderzoeksbureau, zoals het CPB, vooraf modelleren wat de te verwachten kosten en opbrengsten zijn van dagdelen (gratis) voorschoolse opvang voor diverse groepen kinderen.

Voordat we straks met een nieuw echec zitten, zou een dermate groot besluit waar hoge bedragen mee gemoeid zijn, genomen moeten worden op basis van feiten.

, directeur van een landelijke kinderopvangorganisatie.

    • Sebastiaan Dekkers