Als Piketty z’n zin krijgt, betalen we huizenbelasting

Illustratie Pavel Constantin

Hogere vermogensbelasting betekent voor velen een woningbelasting, aldus Roelof Salomons en Mark van de Velde.

Eind september zei minister Asscher (Sociale zaken en werkgelegenheid) dat kapitaalbezitters en grootverdieners steeds meer welvaart naar zich toetrekken, terwijl het welvaartsaandeel van gewone werknemers daalt.

Die trend moet volgens hem worden gekeerd, want hij wil „geen samenleving waar de helft van de rijkdom terecht komt bij een kleine elite van kapitaalbezitters, financiers en supermanagers”. Tussen de twaalf voetnoten bij Asschers toespraak ontbreekt wonderwel een verwijzing naar het alom bejubelde Kapitaal in de 21e eeuw van Thomas Piketty, hoewel de minister een meesterlijke samenvatting van dat werk leek te geven.

Piketty is in Nederland om zijn boek te promoten en op 5 november zal hij zijn apocalyptische kijk op de toekomst van het kapitalisme delen met de Kamercommissie Financiën.

Kenmerkend aan het kapitalisme van de 21e eeuw is volgens Piketty dat kapitaalbezitters zonder noemenswaardige inspanning rijker en rijker worden, terwijl de bezitsloze klasse zich het schompes werkt zonder er veel op vooruit te gaan. Dit scenario dreigt werkelijkheid  te worden tenzij de overheid ingrijpt.

Lees verder in NRC Handelsblad: ‘Als Piketty z’n zin krijgt, betalen we huizenbelasting’ (€)