Nieuwe aanpak geeft patiënt met dwarslaesie weinig herstel

U berichtte over het resultaat van de behandeling van de dwarslaesie van Darek Fidyka met stamceltherapie en zenuwtransplantatie (‘Man met dwarslaesie kan weer lopen, na stamcelbehandeling en hersteloperatie’, NRC Handelsblad 22 oktober).

Het is zeer verheugend, dat er de laatste tijd opmerkelijke vooruitgang wordt geboekt bij het zoeken naar mogelijkheden om dwarslaesies te herstellen. Maar de onderzoekers zelf – ondanks hun terechte trots en enthousiasme – vermelden wel: er is nog veel onderzoek nodig voordat we in staat zijn dwarslaesies echt te herstellen.

Ook bij Darek is het herstel verre van volledig; hij kan een paar stappen zetten met looprek en een soort harnas om zijn benen. Ook kostte het na de operatie zeer intensieve training en revalidatie om zover te komen.

Uit de vele reacties die wij krijgen, blijkt dat met de berichtgeving veel valse hoop wordt gewekt. Dit is voor betrokkenen zeer pijnlijk. Leven met een dwarslaesie is al zwaar genoeg.

Door in het vervolg meer aandacht te besteden aan de werkelijke stand van onderzoek en wetenschap bij dit voor ons zo belangrijke onderwerp bewijst u alle (circa 15.000) mensen met een dwarslaesie en hun geliefden een grote dienst.

    • Jos Dekkers