Kunstkinderen mogen vaker optreden

In de nieuwe musical van Joop van den Ende Theaterproducties, Billy Elliot, mogen de hoofdrolspelertjes vaker optreden dan de arbeidswet voor kinderen toestaat. Omdat de producent ‘heeft aangetoond’ dat er anders te weinig jongens zijn om deze rollen te vertolken, heeft de Inspectie SZW de regels verruimd. Waar de zogenaamde ‘kunstkinderen’ eigenlijk maximaal 24 keer per jaar mogen optreden, heeft Van den Ende nu toestemming om de kinderen 40 keer per jaar in te zetten. Ook worden voor deze musical de repetities losgekoppeld van de optredens terwijl volgens de ‘beleidsregel’ een repetitie gelijk staat aan een optreden. Volgens een woordvoer van de Inspectie moeten de kinderen zó veel repeteren dat zij anders al snel door hun 24 speelbeurten heen zouden zijn.

    • NRC