Grondstoffen onder druk

De daling van de olieprijs is slecht nieuws voor beleggers in oliebedrijven of hun toeleveranciers. Investeerders in alternatieve energiebronnen zijn ongetwijfeld ook niet blij met deze ontwikkeling. Voor alle andere beleggers is het in meer of in mindere mate goed nieuws. Immers, voor hen geldt dat een lagere kostprijs zich vertaalt in betere winstmarges. De snelle daling van de olieprijs is ingegeven door de vertraging van de wereldeconomie in combinatie met overproductie in het Midden-Oosten en het op gang komen van schaliegaswinning in de VS. Olie is overigens niet de enige grondstof die prijsdruk ondergaat. Sinds het dieptepunt in 2000 is de prijs van ruwe grondstoffen verdrievoudigd. Deze ontwikkeling lijkt nu echt ten einde. Beleggers houden hier ook rekening mee. Sinds begin dit jaar is de MSCI-index van grondstoffenproducenten met bijna 6 procent gedaald, terwijl de brede MSCI-wereldindex met 3 procent is gestegen.