Waterloo

None

(Sergej Bondartsjoek, 1970). Grootscheeps maar onevenwichtig epos over Napoleons herrijzenis na zijn verbanning naar het eiland Elba eindigt met de fatale slag bij Waterloo in 1815. Met Rod Steiger als Napoleon, Orson Welles als Lodewijk de XVII en Christopher Plummer als Wellington.

BBC 2, 15.20-17.30u.