Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

WRR en SCP: tweedeling dreigt in Nederlandse samenleving

Nederland deelt zichzelf sociaal en cultureel in tweeën. Dat is de belangrijkste uitkomst van tien ‘verkenningen’ die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vandaag presenteren in een boek: ‘Gescheiden Werelden?’.

Foto ANP / Kees van de Veen

Nederland dreigt zichzelf sociaal en cultureel in tweeën te delen. Er is een groeiende groep van hoogopgeleiden die ‘open’ denken over Europa en migratie, en die het liefst met elkaar omgaan. De laagopgeleiden delen met elkaar het wantrouwen over politiek, een gebrekkig zelfvertrouwen en het gevoel dat hun sociaal-economische positie bedreigd wordt door de Europese eenwording en de globalisering.

Dat is de belangrijkste uitkomst van tien ‘verkenningen’ die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vandaag presenteren in een boek: ‘Gescheiden Werelden?’.

Een eigen wereldje

Bij de hoogopgeleiden, die sinds de jaren zeventig en tachtig als groep fors zijn gegroeid tot zo’n 30 procent van de bevolking, hebben de onderzoekers het zelfs over ‘sociale sluiting’: ze kijken neer op de cultuur van lageropgeleiden, ze trouwen het liefst met elkaar. Van de academici woont volgens het rapport zelfs ongeveer een kwart samen met een partner die dezelfde studierichting heeft gedaan. Sinds begin jaren zeventig is hun ‘politiek zelfvertrouwen’ flink gestegen: ze geloven erin dat het ertoe doet wat zíj vinden en willen.

De laagopgeleiden hebben die neiging om alleen met ‘gelijken’ om te gaan op zich niet, maar uit het onderzoek van de twee instituten blijkt dat zij voor hun netwerk vooral afhankelijk zijn van hun eigen buurt en hun familie. Hoogopgeleiden hebben een groter netwerk dat ze vooral opdoen door hun werk – en hun vriendenkring is losser en ‘functioneler’.

Lees meer: Tweedeling: Wat staat er precies in het onderzoek? (€).