‘Rechters houden kwaliteit rechtspraak niet op peil’

De kwaliteit van de rechtspraak staat onder druk. Er komt te weinig terecht van de maatregelen die rechters zelf nemen om de kwaliteit van hun werk op peil te houden, zoals het bijhouden van vakkennis, meelezen van vonnissen, en anderszins aanspreken van elkaar.

Dat is de conclusie van de visitatiecommissie van de rechterlijke organisatie die voorzitter Job Cohen vandaag naar buiten brengt. Hij noemt de conclusie „ongemakkelijk”, omdat rechters door hun onafhankelijkheid alleen zelf de kwaliteit van de rechtspraak kunnen onderhouden.

„De rek is eruit”, zegt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak over het rapport. „Er is meer geld nodig om te zorgen dat de kwaliteit van de rechtspraak gewaarborgd blijft.” De ambities van de rechterlijke macht zijn hoog, zegt Bakker. „Er moet gewaakt worden over de kwaliteit van de uitspraken, er moet een hoge productie worden gedraaid, de rechtspraak moet toegankelijk zijn, de procedure moet gedigitaliseerd. Maar nu is het moment aangebroken dat het niet meer allemaal tegelijk kan. Dat we dingen moeten uitstellen.”