‘Te weinig geld om kwaliteit van de rechtspraak te waarborgen’

ANP / Lex van Lieshout

De kwaliteit van de rechtspraak staat onder druk. Er komt te weinig terecht van de maatregelen die rechters zelf nemen om de kwaliteit van hun werk op peil te houden. Het bijhouden van vakkennis, meelezen van vonnissen en anderszins aanspreken van elkaar schiet er bij in.

Dat is de conclusie van de visitatiecommissie van de rechterlijke organisatie die voorzitter Job Cohen vandaag naar buiten brengt. Hij noemt de conclusie “ongemakkelijk”, omdat rechters door hun onafhankelijkheid alleen zelf de kwaliteit van de rechtspraak kunnen onderhouden.

Niet meer allemaal tegelijk

„De rek is eruit”, zegt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak in een reactie op het visitatierapport. „Er is meer geld nodig om te zorgen dat de kwaliteit van de rechtspraak gewaarborgd blijft.” De ambities van de rechterlijke macht zijn hoog, zegt Bakker.

“Er moet goed gewaakt worden over de kwaliteit van de uitspraken, er moet een hoge productie worden gedraaid, de rechtspraak moet toegankelijk zijn, we moeten specialiseren, de procedure moet gedigitaliseerd. Dat verwacht de maatschappij ook van ons. De grote reorganisatie van de gerechten hebben we uit eigen zak betaald. Maar nu is het moment aangebroken dat het niet meer allemaal tegelijk kan. Dat we dingen zullen zullen moeten uitstellen. Wat dat is, kan van gerecht tot gerecht verschillen.”

Wat in ieder geval niet kan worden uitgesteld, zegt Bakker, is de ontwikkeling en invoering van het omvangrijke digitaliseringsprogramma. Dat programma moet ertoe leiden dat procedures in de toekomst sneller en zonder papieren stukken kunnen worden gevoerd.

Bakker kondigde aan met de minister afspraken te willen maken over het geld dat beschikbaar is voor de rechtspraak.

“Kwaliteitszorg is een kwestie van tijd, en dus van geld. En nu is er niet genoeg tijd om aan de productienormen te voldoen, én de kwaliteit van die productie op peil te houden.”

Lees het hele interview met Job Cohen vandaag in NRC Handelsblad of online (€).