Brieven-schatten uit vijf eeuwen

Bijzondere Collecties UvA

Nelson Mandela vanuit de gevangenis, Multatuli als hij Max Havelaar net af heeft, P.C. Hooft die likt aan de honing van de hoop: de UvA toont zijn schatten.