Geen kantinekroket voor deurwaarder

Wie? Een gemeentelijke deurwaarder tegen de gemeente Eindhoven Wat? Ongeoorloofd buiten de deur lunchen en verkeerde bonnetjes inleveren Waar? Rechtbank ’s Hertogenbosch Wanneer? 2 oktober 2014

Illustratie Lotte Klaver
Illustratie Lotte Klaver

Waarom?

De deurwaarder kreeg maandelijks een lunchvergoeding van de gemeente. Dat hield op in december 2012, tot ongenoegen van de deurwaarder. Hij mocht nog maar 13,60 euro per dag uitgeven aan de lunch en dat was alleen als hij zich op meer dan een kilometer van het gemeentehuis bevond waar hij natuurlijk de goedkope kantinekroketten kon krijgen. De deurwaarder moest van de lunches buiten de deur wel bonnetjes overleggen. In januari 2013 ontstond het vermoeden dat de deurwaarder sjoemelde met de lunchbonnetjes. Hij verzamelde blijkbaar lunchbonnen, want volgens de gemeente leverde hij bonnetjes in van lunches die hij zelf niet had gegeten en ook ging hij binnen de straal van een kilometer lunchen. Na onderzoek van de bedrijfsrecherche werd hij in september 2013 ontslagen vanwege plichtsverzuim.

De eis

De deurwaarder vindt dat hij te zwaar is gestraft. Hij had zijn ongenoegen over het nieuwe systeem van lunchdeclaraties al kenbaar gemaakt. Zijn declaraties werden telkens goedgekeurd, dus dacht hij dat het mocht wat hij deed. Als er in december 2012 al twijfels waren over zijn bonnetjes, zoals de gemeente Eindhoven zegt, dan hadden ze die daaropvolgende declaraties ook niet moeten goedkeuren, vindt hij.

De deurwaarder vindt dat hij niet ontslagen had mogen worden, vooral ook omdat er geen rekening mee is gehouden dat hij de gemeente geen „publieke schade” heeft berokkend, dat hij een goede staat van dienst heeft en dat hij op zijn leeftijd niet makkelijk een nieuwe baan vindt.

De uitspraak

De rechtbank beoordeelt het gedrag van de deurwaarder als „zeer ernstig plichtsverzuim”. Juist op een werknemer in die functie moest de gemeente volledig kunnen vertrouwen, aldus de rechters. En bij een deurwaarder die belastingschulden moet invorderen, hoort integriteit hoog in het vaandel te staan. De schuld afschuiven op de werkgever past niet bij de eigen verantwoordelijkheid van de deurwaarder.

Volgens de rechtbank is het ontslag terecht.