Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Miljoenentekort TivoliVredenburg baart Utrecht zorgen

Foto ANP / Remko de Waal

Het in juni geopende muziekgebouw TivoliVredenburg moet voor 2,8 miljoen euro worden aangepast. Ook stevent de organisatie af op een exploitatietekort van een miljoen euro per jaar. Het structurele tekort baart de gemeente Utrecht “zorgen”.

In een vandaag gepubliceerde raadsbrief laat het Utrechtse college weten dat er voor 2,8 miljoen euro aan aanpassingen nodig is bij TivoliVredenburg. Het gaat dan om het dichten van het geluidslek tussen de zalen, maar ook om aanpassing van de liften, klimaatbeheersing, beveiligingscamera’s en duurzaamheid.

Deze kosten worden doorberekend in de huurprijs voor het gebouw dat 150 miljoen heeft gekost om te bouwen. Door de geluidsproblemen kunnen concerten niet tegelijkertijd worden geprogrammeerd, dat levert in 2014 en 2015 samen een kostenpost van 1 miljoen euro op.

Structureel exploitatietekort 1,1 miljoen vanaf 2016

Vanwege de hogere kosten voor personeel, productie, horeca en afnemende subsidie stevent TivoliVredenburg af op een exploitatietekort van 1,7 miljoen euro in 2014, 2,5 miljoen euro in 2015 en zonder de incidentele tekorten is het structurele exploitatietekort in 2016 1,1 miljoen euro.

De gemeente schrijft dat het tekort “tot zorgen” leidt en gaat met TivoliVredenburg in gesprek.

“Wij zien 2016 als het maatgevende jaar om beter onderbouwde uitspraken te kunnen doen over de structurele baten en lasten in de exploitatie.”

Te weinig sponsoring

In de begroting van TivoliVredenburg was een post opgenomen van 9 miljoen euro aan sponsorgelden die moesten worden binnengehaald. Van dat bedrag is maar 3,9 miljoen euro geworven. Het zal een “grote opgave zijn om dit alsnog voor elkaar te krijgen”, schrijft de gemeente.

In de raadsbrief staan ook positieve punten. De bezoekersaantallen zijn met 635.000 bezoekers 190.000 hoger dan verwacht.

In een reactie schrijft de directeur van TivoliVredenburg over “opstartproblemen en kinderziektes”.

Onze medewerkers werken hard om de geraamde tekorten te verkleinen. De oplossingen aangedragen door het College van de Gemeente Utrecht, de tot nog toe hogere bezoekersaantallen en onze in dertig jaar opgebouwde ervaring geven ons het vertrouwen dat we genoemde problemen overwinnen.