Frankrijk past begroting voor 2015 aan na druk Europese Commissie

De Franse minister van Financiën Michel Sapin hoopt woensdag aan een negatief oordeel van de Europese Commissie te ontsnappen. Foto: AFP / Alain Jocard
De Franse minister van Financiën Michel Sapin hoopt woensdag aan een negatief oordeel van de Europese Commissie te ontsnappen. Foto: AFP / Alain Jocard

Frankrijk gaat zijn begroting voor 2015 aanpassen om tegemoet te komen aan druk van de Europese Commissie. De Franse minister van Financiën Michel Sapin heeft vandaag in een brief aan eurocommissaris Jyrki Katainen nieuwe maatregelen aangekondigd.

Brussel oefent druk uit op Frankrijk omdat het begrotingstekort van het land in 2015 opnieuw de Europese limiet van 3 procent van het bruto binnenlands product zal overschrijden.

Minister Sapin zegt nu dat Frankrijk maatregelen om belastingontduiking tegen te gaan versneld zal invoeren. Samen met verwachte lagere rentelasten en een lagere contributie aan het EU-budget zal het Franse begrotingstekort in 2015 met nog eens 3,6 miljard euro afnemen.

Frankrijk wil negatief oordeel Europese Commissie voorkomen

De Commissie beslist uiterlijk woensdag of zij de ontwerpbegrotingen van de lidstaten afwijst of goedkeurt. Onze correspondent in Parijs Peter Vermaas vertelt dat Frankrijk al eerder een brief heeft gehad van de Europese Commissie, waarin zij om meer inspanningen vraagt om de uitgaven terug te brengen. Dat Frankrijk zwicht voor de druk uit Brussel, duidt volgens Vermaas op een akkoord:

“Frankrijk moet het beeld bijstellen van een land dat de kantjes ervan afloopt, zeker ten opzichte van landen in Zuid-Europa die harde bezuinigsmaatregelen hebben doorgevoerd. Sapin weet precies hoever hij moet gaan om een negatief oordeel van de Commissie te voorkomen.

“Volgens de berekeningen van minister Sapin zou Frankrijk het begrotingstekort met de nieuwe maatregelen structureel met 0,5 procent terugbrengen. Dat is voor de Commissie op papier nog niet genoeg, maar Frankrijk verwacht hiermee wel een definitief negatief oordeel en mogelijke boetes af te wenden.”

Frankrijk verwacht pas eind 2017 het begrotingstekort onder de 3 procent te krijgen. Het was in 2007 voor het laatst dat Frankrijk zich aan de limiet hield. Dertig jaar geleden had Frankrijk voor het laatst een sluitende begroting.

Lees hier de brief die Sapin aan Jyrki Katainen stuurde: