Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Cabaret

Cabaretdebuut van Lucky Fonz III overtuigt niet erg

Dit is zijn eerste cabaretshow, aldus de flyer. Lucky Fonz III, de eertijdse singer-songwriter, gaat het theater in. Maar is hij nu ook werkelijk cabaretier geworden? Er is alle reden voor twijfel. Op podium blijft hij zichzelf herhaaldelijk singer-songwriter noemen. En wat nog belangrijker is: erg overtuigend kan zijn cabaretdebuut met Neurose, geur & maneschijn niet worden genoemd.

Lucky Fonz, die in werkelijkheid Otto Wichers heet, steekt een handvol onopmerkelijke praatjes af en zingt liedjes in een ouderwetsig idioom, waarbij hij zichzelf begeleidt op piano en gitaar. Wel valt in die liedjes soms een origineel zinnetje op. „Wat begon als een masker, is nu mijn gezicht”, bijvoorbeeld. Wat hij ons waarlijk te vertellen heeft, blijft echter volstrekt onduidelijk. Bij gebrek aan publieksreacties haalt hij af en toe zijn schouders op, alsof hij zich onbegrepen waant. Maar tegelijk wekt hij niet de indruk dat er aan dit programma veel te begrijpen valt.

Hij speelt de voorstelling schuchter en schoorvoetend. En in een traag tempo, want alleen al het omgorden van de gitaar en het omhangen van de mondharmonica – standaardinstrumentarium in zijn genre – lijkt telkens een eeuwigheid te duren.

Hooguit valt met enige goede wil te bedenken dat zijn schroomvalligheid een zekere charme uitstraalt. Bovendien is Lucky Fonz niet gespeend van enige zelfspot. Hij lijkt zelf ook wel te weten dat hij nog geen volleerd cabaretier is.