Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Cultuur

Zwangerschap en de menopauze verrijken het denken van de vrouw

Facebook en Apple betalen vrouwen voor invriezen eicellen kopte NRC 15 oktober. Eén avond later reageerde bedrijfseconoom en journalist Jeroen Smit op dit nieuws bij DWDD. Smit wees terecht op de medische risico’s van zo’n invriesprocedure en stelde tevens dat vrouwen pas een verschil maken in de boardroom indien zij een kritische massa vormen. Waar Smit geen aandacht aan gaf, is dat Facebook’s en Apple’s vrouwenbeleid een anti-moeder beleid is. Vrouwen worden immers gestimuleerd het moederschap uit te stellen. Maar wat verrijkt een vrouw? Dat zijn de lastige en fysiek zware periodes in het vrouwenleven; zwangerschappen en de menopauze. Gedurende de zwangerschap staat het lichaam van de vrouw maandenlang in dienst van het nageslacht. Wanneer het even in je leven niet om jezelf gaat, maar om je baby, dan wordt een groot ego tot de juiste bescheidenheid teruggebracht. De blik op de toekomst, op het welzijn van de volgende generatie, gaat een steeds grotere rol spelen bij deze moeders, hetgeen een belangrijk tegenwicht is in onze op ‘greed’ georiënteerde tijdgeest.

Ook de menopauze verrijkt de vrouw. Gezond door een periode van hormonale instabiliteit gaan, vereist discipline en een acceptatie van het ouder worden. Dit veroorzaakt een reflectie op onze samenleving en de waarde van het ouderdom. Echter, Facebook en Apple promoten geen moeders en grootmoeders aan de tafel van de boardroom. Vormen de directies van Facebook en Apple in de toekomst dan een gezonde afspiegeling van de samenleving? Nee, dat worden ze pas wanneer daar jonge moeders zitten, die hun kinderen op tijd krijgen, en oudere moeders of zelfs grootmoeders.

Firma’s die vrouwen als bonsai-boompjes kindloze vrouwen laten blijven, zullen niet profiteren van het door het moederschap en menopauze diepgaand verrijkte denken van de vrouw.

, auteur van ‘Aan de borst’