Raad van State buigt zich over Piet

Moet de overheid eisen stellen aan de figuur van Zwarte Piet? Daarover oordeelt de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Aanleiding voor de zitting is het hoger beroep dat Eberhard van der Laan had ingesteld over de intocht in zijn stad. De rechtbank oordeelde deze zomer dat de burgemeester van Amsterdam bij het verlenen van een vergunning voor de intocht in zijn stad rekening had moeten houden met de gevoelens van inwoners met een donkere huid.

1Wat heeft de Raad van State gisteren besproken?

Voor de Raad van State werd niet zozeer ingegaan op het al dan niet racistisch karakter van Zwarte Piet. Het ging vooral over de vraag of de burgemeester daarover bij het verlenen van een vergunning wel een inhoudelijk oordeel moet geven.

2Kan de Raad van State Zwarte Piet bij de intocht verbieden?

De Raad zal geen uitspraak doen over de vraag of Zwarte Piet wel of niet is toegestaan. Een verbod is dus niet aan de orde. Het College in Amsterdam oordeelde eerder dat een verbod van staatswege niet de uitweg is in het conflict.

3Wanneer is de uitspraak?

De uitspraak van de hoogste bestuursrechter komt op 12 november, drie dagen voor de landelijke intocht van Sinterklaas in Gouda en vier dagen voor de intocht in Amsterdam.