Italië daagt Brussel uit met ‘anticyclische’ begroting

De Italiaanse premier Renzi tijdens een EU-top.
De Italiaanse premier Renzi tijdens een EU-top. Foto ANP/EPA/Matteo Bazzi

De Italiaanse premier Renzi gaat de confrontatie aan met Brussel. In zijn begroting voor 2015 legt hij de nadruk op maatregelen voor groei. De afspraak over vermindering van het overheidstekort wordt opgeschort.

‘We blijven binnen de drieprocentsnorm’, bezweert Renzi keer op keer. Ook bij de presentatie van de begroting voor volgend jaar, gisteravond, herhaalde hij dat. Maar Renzi ziet daarbinnen wel veel meer speelruimte dan Brussel tot nog toe wilde geven.

Goed nieuws voor bedrijfsleven

De afspraak met Brussel dat Italië zijn begrotingstekort omlaag brengt, wordt voor volgend jaar opgeschort. Het is uiteindelijk voor sanering van onze overheidsfinanciën veel belangrijker dat de economie weer groei vertoont dan dat er nu nog meer wordt bezuinigd, is Renzi’s boodschap aan de Europese Commissie.

Het bedrijfsleven kan tevreden zijn. Een gehate regionale belasting wordt afgeschaft. Dat scheelt werkgevers gemiddeld 700 euro per werknemer. Bedrijven die mensen op een vast contract aannemen, krijgen drie jaar lang een premievoordeel. Ook voor lagere inkomens is er een meevaller: het maandelijkse fiscale voordeel van 80 euro per maand blijft ook volgend jaar van kracht.

In totaal, zo rekent Renzi voor, worden de belastingen volgend jaar met 18 miljard euro verlaagd. Daarnaast wordt er fors geïnvesteerd in het onderwijs. Tegenover deze uitgaven staan geplande bezuinigingen van 15 miljard euro en verscherpte controle op belastingontduiking, die 3,8 miljard euro moet opbrengen.

Commentaren in Italië zijn positief

In Brussel zal de begroting de komende weken worden doorgerekend. Maar belangrijker dan de cijfers achter de komma zal daarbij de algemene lijn zijn. Renzi stuurt aan op een koerswijziging. In Parijs zullen ze daar blij mee zijn, al moet Frankrijk wel uitleggen waarom het opnieuw de drieprocentsnorm niet haalt.

De nieuwe begroting van Italië, dat met zijn torenhoge staatsschuld nog steeds een bedreiging vormt voor de eurozone, zal in Brussel en Berlijn met op z’n minst vraagtekens worden ontvangen. Maar in Italië zelf zijn de eerste commentaren positief. Als we nu geen maatregelen nemen om de groei te stimuleren, schreef de werkgeverskrant Confindustria, wanneer dan wel?