D66 stelt speciale asielregeling Defensietolken voor

D66 stelt vanavond tijdens het Kamerdebat over Defensietolken voor om een speciale asielregeling in het leven te roepen. Asielaanvragen van tolken die in missies voor de krijgsmacht hebben gewerkt, zouden altijd inhoudelijk behandeld moeten worden.

Abdul Ghafoor Ahmadzai, ex-Defensietolk.
Abdul Ghafoor Ahmadzai, ex-Defensietolk. Foto NRC/ Ans Brys

D66 stelt vanavond tijdens het Kamerdebat over Defensietolken voor om een speciale asielregeling in het leven te roepen.

Asielaanvragen van tolken die in missies voor de krijgsmacht hebben gewerkt, zouden altijd inhoudelijk behandeld moeten worden, zegt Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. “Zo’n regeling hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn en zal ook geen stortvloed aan tolken naar Nederland halen”, zegt hij.

Debat naar aanleiding van tolk Ahmadzai

Vanavond debatteert de Tweede Kamer over het kabinetsbeleid wat betreft Defensietolken. Directe aanleiding is een interview van de tolk Abdul Ghafoor Ahmadzai in NRC Handelsblad afgelopen zomer. Hij vertelde daarin in 2010 Afghanistan te zijn ontvlucht nadat zijn broer was vermoord door Talibaan die op zoek waren naar hem. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wilde zijn verhaal niet inhoudelijk toetsen, omdat hij eerder asiel in Noorwegen had aangevraagd en daar was afgewezen. Hij zou worden uitgezet.

De IND beriep zich daarvoor op de Dublin-regel, een Europese afspraak die stelt dat een asielzoeker in principe maar in één land de kans krijgt op asiel. Op ‘Dublin’ mogen in “bijzondere, individuele gevallen” uitzonderingen worden gemaakt. Staatssecretaris Fred Teeven (Immigratie, VVD) was daar in eerste instantie niet toe bereid. Dat leidde binnen coalitiepartij PvdA tot ergernis en onenigheid. Na die politieke commotie zegde Teeven vorige maand toe dat hij de zaak alsnog inhoudelijk zou laten bekijken.

Uitzondering op Dublin

D66 wil dat zulke situaties in de toekomst niet meer voorkomen:

“We vragen het kabinet om de uitzondering op Dublin voor tolken standaard te maken. Ook als ze eerst elders zijn geweest is het onze plicht er nog eens naar te kijken. Daarnaast zouden tolken als bijzondere risicocategorie moeten worden aangemerkt, zoals bijvoorbeeld Afghaanse homoseksuelen. Op die manier worden ze bij binnenkomst in Nederland als tolk geregistreerd en kunnen ze niet tussen wal en schip vallen.”

In Afghanistan, waar mensen die voor westerse landen getolkt hebben aantoonbaar gevaar lopen, huurde Nederland de afgelopen 12 jaar ongeveer 220 lokale tolken in. Er is niet geregistreerd hoeveel het land zijn ontvlucht en in Nederland terechtkwamen.

Verschillende oppositiepartijen hebben al aangegeven ook voor een tolkenregeling te voelen. “De vraag is, opnieuw, wat de PvdA wil met de Defensietolken”, zegt Sjoerdsma. Het betrokken PvdA-Kamerlid was vanmiddag niet bereikbaar.