Havenbedrijven trekken zich terug uit exploitatie Betuweroute

Foto ANP

Keyrail, de exploitant van de Betuweroute, wordt opgeheven. Spoorbeheerder ProRail neemt de goederenspoorlijn tussen Rotterdam en Zevenaar over per 1 januari, als een nieuwe overheidsvergunning voor tien jaar ingaat. De drie eigenaren van Keyrail, ProRail en de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam, hebben dat besloten. ProRail is nu al eigenaar van 50 procent van de aandelen, het Havenbedrijf Rotterdam bezit 35 procent, het Havenbedrijf Amsterdam 15 procent. Het voorgenomen besluit moet formeel nog worden goedgekeurd in een aandeelhoudersvergadering van Keyrail. De zestig medewerkers, die vandaag zijn geïnformeerd, verhuizen naar ProRail.

Beheer en onderhoud beter in één hand

Volgens een woordvoerder kiest het Havenbedrijf Rotterdam voor de verschuiving omdat de Betuweroute zeer verweven is met het gewone spoornet, en is het daarom beter om beheer en onderhoud in één hand te houden. Vijftig procent van het goederenvervoer gaat nu over het zogenoemde gemengde net. Dat zal de komende jaren nog toenemen door de gedeeltelijke sluiting van de Betuweroute, vanwege de aanleg van een extra spoor in Duitsland. DB Schenker, verreweg de grootste vervoerder op de Betuweroute, is blij met de ontwikkeling. Woordvoerder Jelle Rebbers: “Wij pleiten al jaren voor één beheerder van de Betuweroute. ProRail en Keyrail verwezen naar elkaar en het zorgde voor extra administratieve lasten. Goed dat we binnenkort met een partij te maken hebben.”

Keyrail exploiteert het goederenvervoer over de Betuweroute, geopend in juni 2007. De spoorlijn van 172 kilometer loopt van de Tweede Maasvlakte tot Zevenaar aan de Duitse grens. Wekelijks rijden er circa 500 goederentreinen over. In 2013 ging elf procent van alle containers vanuit Rotterdam naar het Europese achterland over het spoor. Dit marktaandeel ten opzichte van binnenvaart en wegtransport is al zes jaar stabiel en blijft achter bij de prognoses. Keyrail werd destijds naast ProRail opgericht om de Betuweroute commercieel te kunnen exploiteren.

Ontevreden goederenvervoerders

Juist afgelopen vrijdag publiceerde de ACM een onderzoek waaruit grote onvrede blijkt van goederenvervoerders over het functioneren van ProRail en Keyrail. Bij het verdelen van de schaarse capaciteit op het spoor wordt het goederenvervoer benadeeld ten opzichte van het reizigersvervoer, vinden de vervoerders. Koepelorganisatie KNV gaat ervan uit dat er binnen ProRail een sterke sectie voor het goederenvervoer, met een eigen directeur, komt.

    • Mark Duursma