PVV had middel in handen om vervolging Wilders te beletten

Foto ANP/ Martijn Beekman

Het PVV-Kamerlid Martin Bosma heeft twee jaar terug verzuimd een eigen PVV-wetsvoorstel aan de Kamer voor te leggen dat er, als het was aangenomen, toe had geleid dat zijn partijleider Wilders nu niet vervolgd had kunnen worden wegens groepsbelediging, haatzaaien en aanzetten tot discriminatie.

Het OM maakte deze week bekend dat hij van deze strafbare feiten wordt verdacht wegens pleidooien voor ‘minder Marokkanen’ in maart dit jaar.

Bosma had twee jaar terug de beschikking over een panklaar initiatiefwetsvoorstel dat in september 2012 was ingediend. Het voorstel beoogde dat de vrijheid van meningsuiting werd verruimd. Daarvoor moesten twee wetsartikelen uit het wetboek van Strafrecht worden geschrapt: 137c (groepsbelediging) en 137d (aanzetten tot haat en discriminatie). Precies deze twee artikelen vormden deze week voor het OM de grondslag om Wilders aan te merken als verdachte.

Kwam niet meer terug op agenda

Het PVV-Kamerlid dat het initiatiefwetsvoorstel destijds indiende, Driessen, verloor bij de verkiezingen van 2012 zijn Kamerzetel. Zo kwam de afhandeling van het voorstel bij fractiesecretaris Bosma terecht, die dit januari 2013 in een brief aan de Kamervoorzitter bevestigde.

Uit de gang van zaken daarna blijkt dat Bosma niets meer deed om het wetsvoorstel in de Kamer behandeld te krijgen. Nadat de Raad van State januari 2013 advies uitbracht, lag het op zijn weg daarop een reactie te schrijven. Dit liet hij na, waardoor er nooit zicht op parlementaire afhandeling is geweest.

De rechts-liberale VNL, bestaande uit voormalige PVV’ers, heeft nu besloten het initiatief alsnog bij de Kamer in te dienen. Kamerlid Joram van Klaveren is fel gekant tegen de vervolging van Wilders maar stelt ook dat het initiatief, als het destijds aan de Kamer was voorgelegd, een goede kans op steun van partijen als de VVD, D66 en GroenLinks zou hebben gehad.

Wilders twijfelde zelf over opmerking

Van Klaveren bevestigt ook dat Wilders zelf, nadat hij 12 maart voor het eerst voor ‘minder Marokkanen’ pleitte, zélf betwijfelde of zijn opmerking door de beugel kon. Eerder vertelden twee anonieme getuigen al in deze krant dat Wilders na die uitspraak zei: “Had ik dit wel moeten zeggen?”

Van Klaveren, op 12 maart op pad met Wilders, bevestigt deze gang van zaken. “Dat kan ik niet ontkennen”, zegt hij erover. Wilders en Bosma reageerden niet op vragen.

Lees meer in NRC Handelsblad van vandaag: Het dossier dat Bosma liet liggen (€).