Kabinet zegt uitkeringsverdrag met Marokko op

Foto ANP / Martijn Beekman

Het kabinet zegt het verdrag met Marokko over uitkeringen op. Dat heeft minister Asscher vandaag bekendgemaakt. Nederland wil AOW- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor naar Marokko teruggekeerde Nederlandse Marokkanen stopzetten.

In een toelichting zei Asscher:

“Nederland wil het het woonlandbeginsel kunnen toepassen. Dat betekent dat je bij uitkeringen mensen buiten de Europese Unie rekening houdt met de kosten van het levensonderhoud. Daarover hebben we de afgelopen jaren onderhandeld met Marokko. Dat heeft niet tot resultaat geleid.”

Als de wet door beide Kamers wordt geloodst kan vanaf 1 januari 2016 dit beginsel worden toegepast op de nabestaandenuitkering en de arbeidsongeschiktheidsuitkering. De uitkeringen worden dan verlaagd naar het niveau van de levenskosten in dat land.

Voor nieuwe gevallen kan vanaf dat moment de kinderbijslag en het kindgebonden budget worden stopgezet voor Marokkanen die uit Nederland terugkeren naar Marokko.

Asscher lange tijd tegenstander

Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) was lange tijd geen voorstander van opzegging van het verdrag. Via het verdrag kan Nederland in Marokko ook uitkeringsfraude en dubieuze geldstromen opsporen, en dat is straks niet meer mogelijk.

Daarnaast is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor andere verdragen met Marokko op het gebied van immigratie, criminaliteitsbestrijding en anti-terrorismemaatregelen.

Door het verdrag op te zeggen koerst Asscher ook aan op een botsing met zijn eigen partij: de fracties van de PvdA in zowel de Tweede als de Eerste Kamer zijn tegen het opzeggen van het verdrag. “De PvdA maakt daar een andere afweging in dan een meerderheid in het parlement”, aldus de bewindsman. “Er zitten voor- en nadelen aan het verdrag.”

Stopzetten verdrag levert 7 tot 9 miljoen op

Op termijn levert het opzeggen van het verdrag een besparing van tussen de zeven en negen miljoen euro. “Het beginsel dat je rekening houdt bij het verstrekken van uitkeringen met de kosten die mensen die daar maken is een heel redelijk principe.” Asscher benadrukte dat het kabinet er alles aan zal doen de relatie met Marokko gezond te houden.

Lees ook Einde uitkeringsverdrag met Marokko nabij in NRC Handelsblad