‘Vergeten groep’ gehandicapten alsnog onder Wet Langdurige Zorg

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS tijdens een debat over de langdurige zorg.
Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS tijdens een debat over de langdurige zorg. Foto ANP/Bart Maat

Zo’n 10.000 gehandicapte kinderen en volwassenen die thuis wonen maar voortdurend toezicht nodig hebben, worden vanaf 1 januari niet afhankelijk van de gemeente voor zorg. Deze zogeheten ‘vergeten groep’ komt alsnog onder de Wet Langdurige Zorg (het rijk) te vallen. Dit blijkt uit een brief die staatssecretaris Van Rijn (PvdA, zorg) vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het gaat om (verstandelijk) gehandicapten die wel met ouders of familie wonen maar overdag naar een baan of dagcentrum gaan om te werken of te leren. De ouders en familie worden zo ook ontlast – voortdurend alert zijn op ongelukken is vermoeiend.

Zware zorg

Die zorg (begeleiding van chronisch zieken en ouderen) is vanaf 1 januari een verantwoordelijkheid van gemeenten. Dat houdt in dat de cliënt er geen recht op heeft (zoals nu bij de awbz) maar er om kan vragen. Als de gemeente waar hij woont er geen geld (meer) voor heeft, dan heeft hij pech. De Tweede Kamer had twee weken geleden nog besloten dat ook deze groep cliënten die zware zorg nodig hebben, volgend jaar onder de gemeente zouden vallen. Tenzij dat in de praktijk niet goed bleek te gaan. Ouders en cliënten waren hierdoor in grote onzekerheid.

Daarover schrijft Van Rijn nu:

“In de zorg staan mensen centraal, niet de systemen. We zijn bezig met een grote hervorming van de zorg, maar ik wil dat mensen die nu al zware zorg krijgen daar zo min mogelijk van merken.”

Van Rijn wijst erop dat de 10.000 cliënten, of hun ouders of familie, alleen in de WLZ komen als ze dat zelf willen. Bedoeling is, dat alle thuiswonende gehandicapten, ouderen en chronisch zieken voortaan hulp en zorg krijgen via de gemeente of de zorgverzekeraar. De WLZ (nu nog AWBZ) is er vanaf volgend jaar alleen nog voor 200.000 heel ernstig gehandicapte of heel oude mensen die noodgedwongen in een instelling moeten leven.