Installatie Verhoeven beëindigd

Wanna Play?, een installatie van de Nederlandse kunstenaar Dries Verhoeven in Berlijn, is voortijdig beëindigd vanwege aanhoudende ophef. Verhoeven zat in een glazen huis, en nodigde via Grindr en andere gay-dating-apps onbekenden uit, om bijvoorbeeld met hem te komen schaken. De conversaties die hij met geïnteresseerden had, werden op de gevel geprojecteerd. Betrokkenen ervoeren dit als een ongewenste schending van hun privacy, al waren hun profielen onherkenbaar. (NRC)