Landelijke legalisering homohuwelijk stuk dichterbij in VS

Een beslissing van het Hooggerechtshof markeert de steeds grotere acceptatie van het homohuwelijk in de VS.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft gisteren een grote stap gezet naar volledige acceptatie van het homohuwelijk. Het hoogste rechtsorgaan in de VS besloot een hoger beroep tegen de invoering van het homohuwelijk in vijf staten niet in behandeling te nemen. In die staten hadden lagere rechtbanken een verbod op het homohuwelijk van tafel geveegd als strijdig met de Grondwet.

Deze stap heeft grote gevolgen. Ten eerste is de weg vrijgemaakt voor legalisering van het homohuwelijk in de vijf staten – Virginia, Utah, Oklahoma, Indiana en Wisconsin. In Virginia trouwden gisteren meteen de eerste homoseksuele stellen. De andere vier staten volgen snel.

Een tweede gevolg gaat mogelijk nog verder: het Hooggerechtshof heeft nu aangegeven dat het geen algemeen geldende uitspraak zal doen over het homohuwelijk. Dat betekent dat lagere rechtbanken, die de laatste maanden overal in het land verboden afkeuren, nu vrij spel hebben. Het homohuwelijk zal daardoor in veel meer staten gelegaliseerd worden. Naar verwachting zal het homohuwelijk over een paar maanden in dertig staten (plus Washington DC) legaal zijn.

Twintig staten kennen nog een verbod, maar in al deze staten proberen activisten dat verbod juridisch aan te vechten en hun kansen zijn nu sterk gestegen. Lagere rechters nemen in vrijwel alle staten hetzelfde standpunt in. Juridisch is de strijd min of meer gestreden.

De opmerkelijke stap van het Hof loopt synchroon met de maatschappelijke ommezwaai die de VS doormaken op dit gebied. Tot voor kort was het homohuwelijk controversieel. President Bill Clinton tekende in 1996 nog de Defense of Marriage Act, die het huwelijk definieert als verbond tussen man en vrouw. Kerken keurden het homohuwelijk af. Nu is 52,2 procent van de Amerikanen voor. President Obama is voorstander, evenals de meeste traditionele kerken.

Het Hooggerechtshof had een principiële uitspraak over het homohuwelijk kunnen doen, maar laat dat nu achterwege. Vijf van de negen rechters van het Hof hebben conservatieve opvattingen. De Conservatieve rechter Anthony Kennedy hielp de vier progressieve rechters recent aan twee belangrijke overwinningen: hij verwierp een hoger beroep tegen invoering van het homohuwelijk in Californië. En hij stemde tegen achterstelling van homoseksuelen bij allerlei federale regelingen.