Dekker: Omroep niet ‘veel te links’

De publieke omroep is niet ‘veel te links’. Dat zegt staatssecretaris Dekker van het ministerie van OC&W in antwoord op kamervragen van Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren). Oud-PVV’er Van Klaveren beriep zich op de uitspraak van Mathieu Weggeman van de Raad van Cultuur dat de publieke omroep een ‘te hoog VARA-gehalte’ heeft. Dekker wees op een onderzoek van Ipsos voor de NPO, waaruit blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders de NPO noch links, noch rechts vindt.