Economie

Een testament voor als je nog leeft

Beeld iStock

Het is een testament, maar wel een bijzondere variant. Want hij treedt al in werking als je nog leeft. In een levenstestament wijs je iemand aan die je zaken regelt als je dat zelf niet meer kan, bijvoorbeeld doordat je ernstig ziek bent.

Een levenstestament is een combinatie van een volmacht en een overzicht van persoonlijke wensen, zegt Sandy Houdijk, notaris bij Maaldrink Vermeulen in Den Haag. Ze bestaan sinds 2010. De interesse neemt toe omdat mensen ouder worden, vaak geld hebben – zeker de ouderen die ooit een huis kochten – en een grote behoefte hebben om dingen zelf te regelen. “Ook als ze niet meer in staat zijn om zelf te handelen.”


´
Toch is een levenstestament ook voor echtparen nuttig, zegt Tip Wagener, notaris bij De Waard & Wagener in Gouda. Bijvoorbeeld als een van de partners dement is en niet meer thuis woont. De ander heeft het huis verkocht en wil geld schenken aan hun kinderen.

“Dan moet hij of zij voor bewindvoering naar de kantonrechter, zelfs als ze in gemeenschap van goederen getrouwd zijn. Als ze in het verleden geen schenkingen deden, kan de kantonrechter zeggen dat hij het niet nodig vindt.”

Wie zelf de controle wil houden, kan het beste een volmacht geven aan een vertrouwenspersoon, vindt Wagener. Doe dat op tijd. “Als je wacht tot je in de war bent, ben je te laat.”

Vijf tips bij het opstellen van een levenstestament

1. Wie krijgt de volmacht?

Het verschilt nogal of je een volmacht geeft aan de partner met wie je dertig jaar getrouwd bent, of aan een aardige bovenbuurman. Houdijk: “Je kunt vastleggen dat de gevolmachtigde halfjaarlijks of jaarlijks verantwoording aflegt.” Bijvoorbeeld aan de notaris, of aan de kinderen. Of dat de gevolmachtigde mag handelen tot een bepaald bedrag en dat er iemand meekijkt bij hogere bedragen.

2. Wat leg je vast?

Wat je maar wilt. Zo iemand neemt financiële beslissingen, overlegt met de artsen als je ziek bent en bepaalt naar welk verzorgingshuis je gaat. Wat je wel of niet vastlegt en of je daarvoor dezelfde persoon machtigt of verschillende mensen, bepaal je zelf.

3. Wanneer gaat het in?

Vaak staat in het levenstestament dat de volmacht geldig wordt zodra je niet meer in staat bent om je eigen belangen te behartigen. Houdijk: “Sommige mensen leggen vast dat er een verklaring van een arts nodig is om het levenstestament te laten ingaan. Dan is er een objectief controlemoment.”

4. Niemand gemachtigd?

Als mensen wilsonbekwaam zijn, voorziet de wet in beschermingsmaatregelen. De kantonrechter wijst een mentor, een bewindvoerder of een curator aan. Een mentor gaat over verzorging, verpleging en medische handelingen. Een bewindvoerder gaat over de financiën. Een curator doet beide. Als familieleden het niet eens zijn met de manier waarop de gevolmachtigde de financiën beheert, kunnen ze naar de rechter stappen en vragen of die een bewindvoerder wil benoemen.

5. Wat kost het?

De prijs hangt af van de notaris en het soort testament. Een eenvoudig levenstestament kost zo’n 250 tot 300 euro. Stellen die elkaar een volmacht geven, betalen samen 300 tot 400 euro. Ingewikkelder levenstestamenten zijn duurder.