Opinie

Het weer linken aan klimaat

Langzaam maar zeker dreigt het er dan toch van te komen, individuele gebeurtenissen relateren aan klimaatverandering. De wetenschappelijke kennis neemt toe en de modellen bieden daarvoor, zeggen de voorstanders, steeds meer aanknopingspunten. Tot nu toe bestond er altijd grote aarzeling om van een hittegolf, droogteperiode of extreme neerslag te zeggen dat die mede was veroorzaakt (of versterkt) door de opwarming van de aarde. Hooguit een trend werd gerelateerd aan de verandering van het klimaat.

Die wetenschappelijke voorzichtigheid kan bij het ‘gewone publiek’ gemakkelijk de indruk wekken dat het allemaal wel meevalt. Onzekerheid betekent in de wetenschap nu eenmaal iets anders dan in het dagelijks leven. Anderzijds dreigen wetenschappers die de grens tussen die twee uit het oog verliezen hun geloofwaardigheid kwijt te raken. Het IPCC zou al lang een activistische club zijn geworden als ze hun voorzichtigheid hadden laten varen.

Toch verschijnen er steeds meer studies waarin een poging wordt gedaan om specifieke weersgebeurtenissen te verklaren op basis van de menselijke invloed op het klimaat. Zo kreeg de Australische hittegolf in de zomer van 2013 vrijwel zeker een extra duwtje door klimaatverandering. Voor de Californische droogte die nu al twee jaar duurt, is die link moeilijker aan te wijzen (wat overigens niet wil zeggen dat die er niet zou zijn). Thomas Karl, co-auteur van het rapport ‘Explaining extreme events in 2013’ en directeur van het National Climatic Data Center van NOAA (lees hier meer):

‘The science remains challenging, but the environmental intelligence it yields for decision makers, we think, is invaluable because one guide to the future is what we understand about the past. There is a lot of demand out there so we think this is an important activity and we hope to continue it into the future.’

Wetenschappers van de universiteit van Oxford, het Klimaatcentrum van het Rode Kruis, het KNMI en andere organisaties willen proberen voortaan bij rampen of extreme gebeurtenissen sneller een analyse te maken van de oorzaak. Het gaat er niet om daarmee mensen ervan te overtuigen dat klimaatverandering een serieuze zaak is, het is vooral van belang om een inschatting te maken van risico’s. De informatie kan bovendien gebruikt worden bij de wederopbouw na een ramp: welke fouten kunnen we beter niet meer maken. Zoals Maarten van Aalst, directeur van het Klimaatcentrum zegt:

‘What we propose is not an activist campaign to convince people that climate change is the worst problem in the world [...] It’s about providing honest information that some risks are changing significantly and we need to do something about that.’

Twee weken geleden verscheen er een rapport over ontheemding door natuurgeweld. Daarin werd becijferd dat gemiddeld 27 miljoen mensen jaarlijks hun huis kwijtraken na een natuurramp en dat dit aantal stijgt. In een reactie zei Van Aalst toen: ‘zelfs als je de invloed van klimaatverandering op natuurrampen voorzichtig inschat, is duidelijk dat de druk op het humanitaire systeem zal toenemen’.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.