Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

‘Nederland loopt risico op het ontstaan van Franse banlieues’

Volgens waarborgfonds WSW zijn woningcorporaties niet in staat genoeg te investeren in sociale huurhuizen.

Als niets wordt gedaan om de sociale huisvesting op peil te houden, dreigen „Franse banlieues” in Nederland te ontstaan. Sociale huurwoningen zullen veranderen in „krotten” waarvoor hoge huren worden gevraagd.

Dat zegt directeur Brigitte van Hoese van het waarborgfonds WSW, dat garant staat voor leningen van woningcorporaties, vandaag in deze krant.

De financiële huishouding van corporaties lijkt op termijn niet houdbaar, waarschuwt Van Hoesel. „De kwaliteit en betaalbaarheid van de sociale huursector staan op het spel.” Er wordt nu weinig geïnvesteerd in nieuwe en bestaande woningen, onder meer doordat corporaties een forse verhuurdersheffing moeten betalen. Reserves die in decennia zijn opgebouwd, gaan langzaam op, zegt Van Hoesel. Een andere zorg is dat het geld „onevenwichtig” over corporaties is verdeeld. Corporaties in stedelijke gebieden hebben vaak te weinig geld, terwijl corporaties in bijvoorbeeld de Achterhoek volgens WSW nog wel financiële ruimte hebben. Een gedwongen solidariteitsheffing waaraan alle corporaties moeten bijdragen, kan daarvan de consequentie zijn, zegt Van Hoesel. Toch al arme corporaties moeten dan meebetalen om de allerarmsten te redden. „Wij vrezen voor een sneeuwbaleffect, omdat meer corporaties in de problemen komen als ze andere moeten helpen.”

De nieuwe gevaren die WSW signaleert, komen voort uit een nieuw risicobeoordelingssysteem dat is gebaseerd op dat van Standard & Poor’s. De kredietbeoordelaar was daar zelf bij betrokken. WSW besloot tot een nieuwe manier van risicobeoordeling vanwege het derivatendrama bij Vestia. Het fonds heeft daarbij zelf ook fouten gemaakt.