He-Man in bankenwereld

Dit is een bekend verhaal dat meermalen verteld is maar nog steeds boeit en verontrust: hoe de bankensector in de jaren tachtig gedereguleerd werd, hoe door de computer financiële producten steeds complexer konden worden en door toenemende competitie de druk om meer winst te maken steeds groter en hoe door menselijke hebzucht de boel gruwelijk uit de hand liep. Bankier Rainer Voss is somber over de lessen die uit de kredietcrisis zijn getrokken. ‘De rotte appel is er nog steeds.’ Regisseur Marc Bauder doorspekt zijn verhaal met fraaie beelden van het financiële hart van Frankfurt.