Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Zorg

CZ sluit minder contracten met behandelaars van stoornissen

CZ vergoedt alleen nog zorg van behandelaars met wie de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten.

Zorgverzekeraar CZ doet vanaf 1 januari geen zaken meer met een fors aantal behandelaars van psychische stoornissen. Van 170 behandelaars van persoonlijkheidsstoornissen, van wie CZ weleens de nota had betaald, krijgen nog maar 100 een contract met CZ. En van 58 behandelaars voor ernstige eetstoornissen, krijgen nog maar 39 een contract. Patiënten die willen dat CZ de rekening vergoedt, moeten naar één van de gecontracteerde behandelaars. Dit heeft CZ, de op twee na grootste verzekeraar, gisteren aangekondigd.

Reden is dat die behandelaars niet voldoen aan de ‘minimale kwaliteitseisen’ die CZ nu stelt. CZ heeft met de beroepsgroep en patiëntenorganisaties gesproken om te bepalen waar een goede behandeling aan moet voldoen. Voor onbewezen effectieve behandelingen wil de verzekeraar niet betalen.

Vier jaar geleden weigerde CZ als eerste grote verzekeraar de borstkankerbehandelingen van zes ziekenhuizen nog te vergoeden. Sinds drie jaar worden blaasoperaties in tien ziekenhuizen niet meer vergoed door CZ. In beide gevallen ging het om de ‘volumenorm’. Die ziekenhuizen deden volgens de beroepsgroep te weinig van dat soort operaties om er goed genoeg in te zijn.

Tot ergernis van CZ moest de verzekeraar op grond van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet nog wel een fors deel van de rekening vergoeden van behandelaars van psychische stoornissen, ook als het effect van die behandeling onbewezen was. Onlangs stemde de Tweede Kamer in met aanpassing van artikel 13 zodat de verzekeraars dat voortaan niet meer hoeven te doen. Maar gisteren liet de Eerste Kamer weten pas te willen stemmen over aanpassing van artikel 13 als de Raad van State advies heeft gegeven over de gevolgen van aanpassing. Artsen stellen dat die verzekeraars te veel macht geeft.