Chroom: minister erkent aansprakelijkheid

Minister Jeanine Hennis- Plasschaert (Defensie, VVD) heeft aansprakelijkheid erkend voor de schade die militairen hebben opgelopen door het werken met kankerverwekkende chroomverf. Eén oud-medewerker van vliegbasis Twente heeft eerder een schadevergoeding van 100.000 euro ontvangen omdat hij was blootgesteld aan chroom-6 en daarbij door de krijgsmacht „nagelaten werd afdoende veiligheidsmaatregelen te nemen”. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de Tweede Kamer over de chroomkwestie.

Defensie heeft tussen 1999 en 2011 aansprakelijkheid aanvaard in vijf gevallen van gezondheidsklachten. Bij een meldpunt dat afgelopen maart werd geopend, hebben zich sindsdien 515 (oud-)medewerkers gemeld die met de verf gewerkt hebben. „Ongeveer 20 procent van hen heeft hierbij gezondheidsklachten van uiteenlopende aard gemeld”, schrijft Hennis.

Op verschillende locaties van Defensie worden voertuigen onderhouden die zijn bewerkt met chroomhoudende camouflageverf die ze tegen roest beschermt. „De kankerverwekkende eigenschap van chroom-6 vormt een zeer ernstig gezondheidsrisico, dat is algemeen bekend”, schrijft Hennis. Sinds 1998 zijn maatregelen genomen om de blootstelling aan chroom-6 te beperken.

Hennis heeft eerder een uitvoerig onderzoek aangekondigd dat moet uitwijzen of het ministerie tekort is geschoten in de zorg voor personeel.