Minste ziekteverzuim in achttien jaar

Het ziekteverzuim onder werknemers is vorig kwartaal gedaald naar 3,7 procent, zo blijkt uit gisteren gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit betekent dat er 37 van de 1.000 mensen ziek thuis zaten. Het ziekteverzuim is hiermee verder gedaald. In dezelfde periode drie jaar geleden, 2011, was het nog 4,1 procent. Sinds 1996 was het ziekteverzuim in een tweede kwartaal niet meer zo laag. Het ziekteverzuim verschilt per bedrijfstak: in het onderwijs is het relatief hoog, omdat werknemers gemiddeld ouder zijn. Het verzuim neemt toe naarmate de leeftijd hoger is.

    • NRC