Brieven

illustratie angel boligan
illustratie angel boligan

We worden niet uitgesloten

Als onbedoeld onderwerp van de column van Rosanne Hertzberger (Een obese intellectueel NRC, 27 sept.) – want 1.63 m, 94 kilo, afgestudeerde hbo’er en wo-student – las ik deze met veel interesse. En eerlijk gezegd schrok ik me te pletter. Ik hoopte nog even dat het stukje ironisch was bedoeld, maar toen ik het had uitgelezen begreep ik dat het mevrouw Hertzberger werkelijk ernst is... In haar wereld zijn dikke mensen vrachtwagenchauffeur of bijstandsmoeder? In welke wereld leeft zij? Zelf heb ik al lang geleden (ik ben 58) op de middelbare school geschiedenisles gehad van mevrouw Heringa, een fantastische historica, en zeker 100 kilo. Bij elke les hees ze zich (toegegeven, dat ging niet altijd makkelijk) op de lessenaar en gaf ze een geweldig college over de Tweede Wereldoorlog.

Oh zeker, ik heb ook meegemaakt waarover Hertzberger schrijft: ik ben een aantal maal zeker 40 kilo afgevallen, en dan ineens zien allerlei mensen je staan die je voordien niet aankeken. Gelukkig heeft dat bij mij nooit effect gehad op het krijgen van werk, een relatie en kinderen. Wel heeft één en ander geresulteerd in een opname wegens anorexia twintig jaar geleden, waarbij ik nog maar 39 kilo woog.

Uit haar column maak ik op dat Hertzberger wel degelijk medelijden heeft met ons mensen met overgewicht. Het is heel lief van haar, dat zij vindt ‘dat deze groep een betere kwaliteit van leven verdient’. Maar dat zij zegt dat ‘emancipatie misschien niet eens zo’n heel gek idee is’ vind ik een gotspe. Ik voel mij als ‘dik mens’ in onze maatschappij absoluut niet uitgesloten, en ben bang dat Hertzberger met haar column meer kwaad dan goed heeft gedaan.

Strijd tegen IS

Enkel symptoombestrijding

Nu Nederland meedoet aan de militaire campagne tegen de Islamitische Staat (IS), moet het inzien dat een gevecht tegen extremisme met wapens alleen niet te winnen valt. De radicale jihadisten grepen hun kans in het Syrië van Assad en het Irak van Maliki. Die laatste heeft met zijn uitsluitingsbeleid talloze Irakezen, onder wie politieke en geestelijke leiders, in de armen van IS gedreven.

Assad heeft de voorwaarden geschapen. IS is daarom eerder het gevolg dan de oorzaak van de ellende. En terwijl de Nederlandse F16’s overvliegen, draait de geweldsspiraal door.

Op de grond bewapent de Iraakse regering lokale sjiitische milities, die net als IS jacht maken op gewone burgers die niet zijn zoals zij. Hierdoor ondergraaft Bagdad haar legitimiteit en dus de basis van de zo vurig gewenste stabiliteit. Dit is de ideale voedingsbodem voor nieuwe ellende. Westerse politici moeten daarom een brede benadering bepleiten. Een benadering waarin mensenrechten niet bedolven raken onder een berg woestijnzand. Een bredere aanpak behelst ook het uit het ‘kalifaat’ losweken van soennitische leiders, en het op gang brengen van een nieuw democratisch discours. Met hen moet je praten over meer vrijheden voor bestuur op lokaal niveau, waardoor je een wenkend perspectief creëert. Dat is een taak voor de Iraakse regering en het parlement, en diplomatieke inspanningen zouden zich bij uitstek daarop moeten richten.

Tot slot zijn er de Irakezen die ondanks de oorlog de stem van recht en verzoening belichamen. Denk aan maatschappelijke organisaties, die reeds hebben bewezen een belangrijke verbindingsschakel te zijn tussen verschillende religieuze, etnische en sociale groepen. Ook hen kunnen we niet missen in de strijd tegen radicalisering en extremisme maar zij dreigen het kind van de rekening te worden.

Probeer dus ook de oorzaken te adresseren. Want ons blindstaren op militaire actie is weinig meer dan symptoombestrijding.

Edwin Huizing, Algemeen directeur Hivos

Utopia

Youp weet niks van autisten

In zijn column van zaterdag 28 september in NRC Handelsblad gaat Youp van ‘t Hek in de fout.

Het op één hoop gooien van autisten met de figuren uit het programma

Utopia geeft blijk van ergerlijke onkunde omtrent autisme. Bovendien

werkt dit ook zeer negatief op het toch al onterecht ongunstige beeld

van deze groep mensen. Enige studie over dit onderwerp zou voor Youp

niet verkeerd zijn. Misschien is er dan ook enig inzicht voor excuses.

A.Kroon

Farmaceutische industrie

Minder toezicht van de EU

Bij de voorgenomen portefeuille-indeling van de nieuwe Europese Commissie krijgt de Eurocommissaris voor Industrie mogelijk de verantwoordelijkheid voor het geneesmiddelenbeleid . Argumenten tegen deze commercialisering zijn:

1. Deze ‘transfer’ zal het Europese toezicht verzwakken. Dat is riskant. Zo veroorzaakte het Vioxx-schandaal zo’n 100.000 hartaanvallen, waarvan 35 procent fataal waren . Eerdere tragedies waren Softenon, Entero-Vioform en het DES-hormoon.

2. Het risico van marktmanipulatie: farmaceutische bedrijven zijn in de VS al beboet voor 23 miljard Euro vanwege hun marktmisbruik .

3. Om de verkoop van pillen in de Verenigde Staten te bevorderen geven vijftien farmabedrijven zo’n 2 ½ miljard dollar uit .

4. In 2013 zijn er 117 geneesmiddelen geregistreerd, daaronder waren slechts 25 New Chemical Entities .

5. Het British House of Commons waarschuwt tegen de buitenproportionele en schadelijke afhankelijkheid van deze sector.

Intussen protesteerden al zeven Europese landen tegen dit voornemen van Juncker, evenals de hoofdredacteuren van ‘Prescrire’ en het ‘British Medical Journal’ en 28 Europese gezondheidsorganisaties. Ook onze Europese en nationale parlementsleden dienen bij Timmermans, maar ook bij Juncker, aan te dringen op het afzien van deze onzalige wijziging.

Lucas van der Hoeven

Correcties en aanvullingen

AKO

Bij AKO-jury kiest oudste Toplijst ooit (27 sept., p. 11) stond in het recensieoverzicht een verkeerd aantal waarderingsballen bij Stikvallei van Frank Westerman. Het juiste aantal is vier.

Utopia

In zijn column Utopia (27 sept., p. 36) schrijft Youp van ’t Hek dat een Hilversumse politica van GroenLinks John de Mol heeft gevraagd asielzoekers toe te laten op het terrein van tv-programma Utopia. Dat verzoek werd gedaan door Bianca Verweij, van de SP Hilversum.

    • Edwin Huizing
    • Wies Visser-de Haan
    • A.Kroon
    • Lucas van der Hoeven