Veroordeling VN van speculatie hedgefonds

De mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties veroordeelt internationale schuldenspeculatie als die schadelijk is voor landen. De resolutie, die eind vorige week door de commissie werd aangenomen, doelt specifiek op de Amerikaanse hedgefondsen die Argentinië voor een Amerikaanse rechter sleepten. De partijen staan tegenover elkaar in een langlopend schuldenconflict dat eind juli leidde tot het faillissement van Argentinië.

Argentinië is de hedgefondsen 1,5 miljard dollar schuldig, een erfenis van het vorige Argentijnse bankroet in 2001. Een Amerikaanse rechter beval Argentinië te betalen, maar het land weigert: betaling aan de ‘aasgierfondsen’ betekent ook betaling aan veel andere schuldeisers en dat kan het land financieel niet opbrengen. Omdat Argentinië niet aan zijn jaarlijkse schuldaflossing voldeed, ging het land technisch failliet.

In de VN-resolutie, die door Argentinië werd ingediend en met 33 tegen 5 werd aangenomen (negen landen onthielden zich van stemming), worden de activiteiten van aasgierfondsen” veroordeeld. Ook wordt het effect „betreurd” dat de schuldaflossingen kunnen heben „op de capaciteit van de overheid om aan zijn mensenrechten verplichtingen te voldoen.”

Argentinië kan geen rechten ontlenen aan de resolutie, maar het document heeft wel een sterk symbolische waarde. Het is een signaal dat de kritiek op de handelswijze van dergelijke ‘aasgierfondsen’ internationaal toeneemt. (NRC)