Hoger beroep NRC tegen NRC

Verschillende partijen in het kort geding over de benoeming van Jerry Hoff als ‘werknemerscommissaris’ van NRC Media, gaan in hoger beroep. De ondernemingsraad benoemde in juni Hoff in de raad voor commissarissen, maar grootaandeelhouder Egeria weigerde hem te aanvaarden. De OR zou slechts het recht hebben om een commissaris voor te dragen. De rechter gaf in augustus de OR gelijk. Nu gaan Egeria, de RvC en NRC Media BV in hoger beroep. De zaak dient op 7 oktober.