Chinese kids beter in rekenen met gratis bril

Bijziende schoolkinderen op het Chinese platteland gaan significant beter presteren op rekentoetsen als zij een gratis bril krijgen. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek dat is verschenen het British Medical Journal. Hoewel lang niet alle kinderen hun gratis verschafte bril ook droegen in de klas (in China leeft het geloof dat kinderen van het dragen van een bril op den duur slechter gaan zien), ging de gemiddelde score bij het rekenen flink vooruit. Het betekende volgens de onderzoekers een leervoorsprong van drie maanden ten opzichte van een controlegroep van bijziende kinderen die geen bril kreeg (maar er wel zelf een mocht aanschaffen). De onderzoekers schrijven dat er nog meer winst te behalen is als brildragen gestimuleerd wordt. In China is 1 op de 6 kinderen van rond de 10 jaar bijziend.

    • NRC