Aangifte minister Hennis tegen lekkende ICT’er

Minister Hennis-Plasschaert (Defensie, VVD) heeft aangifte gedaan tegen een reserveofficier die mogelijk vertrouwelijke informatie heeft doorgespeeld naar zijn civiele werkgever. De man wordt ervan verdacht zijn geheimhoudingsplicht te hebben geschonden. Tijdens de missie in Uruzgan zou hij vertrouwelijke informatie hebben gelekt, blijkt uit e-mails tussen de majoor en zijn werkgever Ordina, een ICT-dienstverlener waarmee het ministerie van Defensie zaken doet. De minister liet dat gisteren in een brief aan de Kamer weten.

Het ministerie kwam in actie na inzage in correspondentie die in handen is van Zembla. Het tv-programma gaat donderdag over onregelmatigheden bij aanbestedingen op het gebied van informatievoorziening en ICT bij de overheid. De militair wijst Ordina in de mail op de commerciële kansen voor het bedrijf en geeft informatie over de slechte kwaliteit van de gegevensopslag en de beveiliging. De ondersteunende systemen voor het inlichtingenproces noemt hij „bagger”.

De afgelopen tijd kwamen herhaaldelijk problemen aan het licht bij de ICT-afdeling van Defensie. In juli zette Hennis vier topambtenaren uit hun functie, omdat de ICT beneden de maat zou zijn. Operaties van de krijgsmacht zouden daardoor risico’s lopen. Ook een automatiseringssysteem dat logistieke processen van Defensie moet verbinden, leverde problemen op. Het project kostte vijf keer zo veel als begroot, maar kan nog geen 30 procent van de taken uitvoeren waarvoor het zou worden gebouwd. (NRC)