Referendum minaretten niet zo simpel

Henri Beunders acht in een en hetzelfde artikel (NRC, 20 sept.) een referendum enerzijds ongeschikt voor ingewikkelde kwesties en anderzijds ziet hij als een groot voordeel dat het, in het geval van Schotland, als een röntgenfoto alle moeilijkheden laat zien van gecompliceerde vraagstukken en opvattingen onder alle delen van de bevolking.

Als een referendum dat laatste voor elkaar krijgt, dan zouden er veel meer referenda moeten plaatsvinden! Maar nee, Beunders schrijft dat een vraag voorleggen die alleen met ja of nee beantwoord kan worden, problemen geeft. Vervolgens ziet hij die niet als er een referendum zou plaatsvinden over in zijn ogen simpele kwesties als ‘homohuwelijk ja of nee’, en ‘bouwstop minaretten ja of nee’.

Hoezo simpel? Over wel of geen homohuwelijk hoef je helemaal geen referendum te overwegen als je het principe onderschrijft dat meerderjarige mensen het recht hebben om zelf te bepalen met wie zij een samenlevingscontract willen sluiten. Homo of hetero doet dan helemaal niet ter zake.

Iets soortgelijks geldt voor wel of geen bouwstop voor minaretten. Een referendum daarover zou toch te gek zijn voor woorden, als iedere burger in Nederland het recht heeft een bouwplan in te dienen, ongeacht geslacht of godsdienst.

Moet het referendum gaan over de vraag of er in de grondwet een artikel moet komen waarin staat dat gebouwen voor godsdienstige samenkomsten wel mogen, maar dat speciaal voor islamitische gebouwen bij de wet toegestane aantallen worden vastgesteld?

Lijkt me niet zo simpel.

    • Christ van Puijenbroek