U wilt hier inhalen. Mag dat?

Iedereen komt weleens een verkeersbord tegen waarvan hij denkt: huh? Minister Schultz heeft een oplossing bedacht. Níeuwe borden.

Meer duidelijkheid en uniformiteit. Dat is het doel van de introductie, op 1 januari komend jaar, van veertien nieuwe verkeersborden. De borden vervangen een aantal regionaal wisselend vormgegeven borden. „Lokaal en provinciaal worden nu vaak heel verschillende borden neergezet”, aldus minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu, VVD) vrijdag na afloop van de ministerraad.

Duidelijkheid is vooral gebaat bij de introductie van een bord bij uitwijkplaatsen op smalle wegen, waar regionale wegbeheerders nu nog vaak „zelfbedachte borden” hebben geplaatst, aldus het kennisinstituut CROW dat de maatregel heeft voorbereid. Verkeerskundige John Boender: „Ik wil niet zeggen dat het nu een rommeltje is, maar het kan veel beter.” Ook weinig uniform zijn nu de aanduidingen van passeerstroken waar landbouwvoertuigen rijden of even stilstaan om het andere verkeer sneller te kunnen laten doorrijden. Boender: „Het nieuwe bord maakt in één klap duidelijk dat landvoertuigen even opzij kunnen. Die passeerstroken voorkomen, bijvoorbeeld in Zeeland, dat automobilisten vele kilometers lang achter een tractor rijden, daar niet vrolijk van worden en soms zelfs geïrriteerd gaan inhalen waar dat niet mag.”

Buitenlanders snappen borden niet

Bij busbanen, trambanen en vrachtwagenstroken staan nu vaak nog een bord ‘verboden in te rijden’ met daaronder uitzonderingen die zeer van elkaar verschillen. Onduidelijk, vindt Boender. „Je moet soms bijna uitstappen om te zien wat de bedoeling is. Vooral buitenlandse chauffeurs hebben moeite de borden te begrijpen.” Het nieuwe gebodsbord geeft aan dat de rijbaan bedoeld is voor bus, tram of vrachtwagen, of een combinatie van deze. Net zoals dat gebruikelijk is bij fietspaden.

De ANWB liet vrijdag weten „verrast” te zijn door de invoering. „De planning is niet ideaal. Wij horen dit op een moment dat de lesboeken van onze rijscholen al zijn gedrukt.” De Bovag-rijscholen laten weten de borden „nuttig” te vinden. „Uniformiteit is prima. Maar we hebben niet veel tijd om het rijlesmateriaal aan te passen.” Het CBR, dat rij-examens afneemt, zegt „ruim van tevoren” aan de opleiders en kandidaten aan te geven vanaf wanneer het de nieuwe borden opneemt in de vragen voor de theorie-examens.

Komen er meer of minder borden?

Met de nieuwe borden loopt Nederland in de pas met andere Europese landen die de zogenoemde Conventie van Wenen hebben ondertekend. „In de meeste landen zie je ongeveer dezelfde borden”, aldus Boender. Kritiek dat de invoering van veertien nieuwe borden de verwarring onder weggebruikers zou vergroten, klopt volgens Boender niet. „We krijgen hierdoor niet meer maar minder borden in Nederland.”

    • Arjen Schreuder