Luister ook eens naar de mainstream-moslim

Dat maar liefst tien Arabische landen steun hebben toegezegd aan de coalitie tegen de Islamitische Staat (IS), veel prominente moslimleiders zich uitspraken tegen IS en moslims op social media massaal de acties van de terreurgroep veroordelen, zijn slechts een paar voorbeelden die bewijzen dat de meeste moslims niets moeten hebben van deze gestoorde militanten.

Feit blijft dat inmiddels duizenden jonge moslims vanuit West-Europa naar Irak of Syrië zijn afgereisd om te vechten voor IS. En dat er behalve IS nog vele andere gewelddadige, zogenaamd islamitische terreurgroepen actief zijn in de wereld maakt het leven van de ‘gewone’ moslim er niet gemakkelijker op. Dat heeft geleid tot een storm van kritiek op moslims. Sterker nog, het lijkt er op dat er sinds de aanslagen van 9/11 niet zoveel kritiek op hen was. De ‘gewone’ moslim is hiermee een van de grootste slachtoffers van de terreurdaden van deze groepen. Want hoe fel de gewone moslim zich ook keert tegen de militanten die dood en verderf zaaien in naam van de islam, veel mensen blijven islam aan terreur koppelen.

Intussen moeten de gewone moslims twijfelaars keer op keer uitleggen dat een moslim geen terrorist kan zijn, en een terrorist geen moslim kan zijn. Wat niet helpt, is dat er nog altijd politici zijn die elke kans in de Tweede Kamer en in de media aangrijpen om hun wantrouwen te uiten jegens de islam. Ik roep alle nuchtere mensen op na te gaan of dergelijke beweringen wel waar zijn. Luister naar de mainstream-moslim en kijk wat die te vertellen heeft. Juist omdat er ‘haatimams’ bestaan (ook in Nederland) die verwarde jongeren weten te overtuigen van hun extremistische ideeën, zouden de gewone moslims gesteund moeten worden. Naast de religieuze en culturele identiteit die ingebed wordt tijdens de opvoeding en onderwijs van kinderen, moet de gewone moslim ook op een goede manier kunnen vertellen waarom ze respect moeten hebben voor andersdenkenden, en dat we allen deel uitmaken van dit land. Zonder goede opvoeding en onderwijs bestaat de kans dat een kind naarmate hij ouder wordt zich gaat afzetten tegen de samenleving. We moeten onze kinderen de democratische waarden meegeven en vertellen dat deze niet op gespannen voet staan met de islam. De basis ligt in het samenwerken met moslimgemeenschappen die al jarenlang op een vreedzame manier in Nederland hun gang gaan. Zij vertegenwoordigen de ware islam met hun vreedzame onderwijs en burgerschapsvorming.

Om radicalisering onder jongeren tegen te houden en te bestrijden, moet de overheid een bondgenootschap aangaan met deze gemeenschappen. Maar ze worden vaak weggezet als integratiebelemmerend omdat ze moslim zijn. Laat ik mezelf als voorbeeld nemen. Ik bid dagelijks, doe mee aan de ramadan en drink niet. Ben ik daarmee integratiebelemmerend en niet geïntegreerd? Men lijkt er aan voorbij te gaan dat ik dagelijks een bijdrage probeer te leveren aan onze samenleving. In mijn werk, maar ook in persoonlijke sfeer. Blijkbaar is het bedreigend dat ik maatschappelijk betrokken ben vanwege de inspiratie die ik haal uit mijn geloof. Maar: een CDA’er is toch ook niet bedreigend? De politiek moet investeren in de gewone moslims. Waardeer ze als serieuze gesprekspartner in plaats van ze weg te zetten als integratiebelemmerend.

Islam is een onlosmakelijk onderdeel geworden van de Nederlandse en Westerse samenleving. Een Nederland zonder moslims zit er dan ook niet in, hoe jammer sommigen dat ook vinden. Laten we daarom samen bouwen aan onze gemeenschappelijke toekomst.

, hoofdredacteur Zaman Vandaag en Zaman Hollanda

    • Mehmet Cerit