Aantrekkelijk qua rente

Er is onder internationale obligatiebeleggers grote verdeeldheid over deze beleggingsinstrumenten. Zo groot zelfs dat de coco’s niet in toonaangevende indexen worden opgenomen. In dat geval moeten diverse institutionele beleggers erin gaan beleggen omdat zij nauwkeurig de indexen willen volgen. Daarnaast was er ook veel discussie over de vraag of het nu obligaties of aandelen zijn.

Rentetechnisch bekeken zijn de coco’s zeker aantrekkelijk. Het toezicht op banken is inmiddels vele malen strenger dan in 2008 en banken zelf vertonen tegenwoordig ook extreem risicomijdend gedrag. Dit verkleint de kans dat de coco-leningen worden omgezet in (waardeloze) aandelen. Immers, toezichthouders zullen de banken al in een vroeg stadium dwingen om extra kapitaal bij te storten. Dat kan in het voordeel zijn van de belegger in coco’s. De kritische ondergrens wordt dan niet zo snel bereikt.