Toch debat over defensietolk

Abdul Ghafoor Ahmadzai, over wie de Kamer plenair gaat debatteren. Foto Ans Brys

De Kamer zal toch plenair debatteren over de Afghaanse defensietolk Abdul Ghafoor Ahmadzai, die wordt uitgezet. Gisteren ging de PvdA overstag nadat D66 opnieuw een debat had aangevraagd. Toen hoofdelijke stemming werd geëist – die verdeeldheid in de PvdA-fractie kon blootleggen – ging de PvdA om. Coalitiepartijen VVD en PvdA wilden eerder alleen praten over tolken in het algemeen. De asielaanvraag van de 31-jarige Ahmadzai, die in Afghanistan voor de Nederlandse en Amerikaanse strijdkrachten tolkte, moet volgens staatssecretaris Teeven (Immigratie, VVD) niet in Nederland worden behandeld, omdat de tolk eerder – zonder succes – asiel in Noorwegen aanvroeg. PvdA-vicefractieleider Van Dam meent dat er daarom wel „iets aan de hand” zal zijn met Ahmadzai’s verhaal. De tolk zegt in 2010 te zijn gevlucht nadat zijn broer werd vermoord. Omdat Nederland zijn asielaanvraag niet behandelde, is er niet gecontroleerd of zijn verhaal klopt. Zijn Noorse dossier is geheim. (NRC)