Scooterprobleem niet zomaar opgelost

Amsterdam dacht de oplossing te vinden in een lokale helmplicht, maar Den Haag lijkt dit plan te blokkeren. Een spoeddebat volgt.

De invoering van de helmplicht voor bestuurders van snorfietsen in Amsterdam dreigt te mislukken, nu Den Haag dit plan lijkt te blokkeren. Daarom hebben de lokale partijen GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren (PvdD) een spoeddebat in de gemeenteraad aangevraagd.

Eerder deze week bleek uit een rondgang van Het Parool dat de landelijke PvdA, CDA, VVD en SP niets zien in het plan van minister Melanie Schultz (VVD) van Infrastructuur en Milieu om een lokale helmplicht in te voeren. Met instemming van de helmplicht kunnen snorfietsers verplaatst worden van het fietspad naar de rijbaan. Die verplaatsing is een plan uit het Amsterdamse coalitieakkoord van D66, VVD en SP om onveiligheid op fietspaden tegen te gaan.

De fracties noemen verschillende bezwaren: snorfietsers op de rijbaan houden auto’s op; de onveiligheid wordt verplaatst; lokale afwijkende verkeersregels zorgen voor landelijke chaos; de helmplicht is betuttelend en de gemeente Amsterdam heeft niet voldoende ingezet op handhaving. Het plan wordt op 9 oktober behandeld in de Tweede Kamer.

Met het spoeddebat willen de Amsterdamse partijen aan Den Haag een signaal afgeven: de helmplicht is belangrijk voor Amsterdam. Opmerkelijk zijn vooral de tegenstemmen van VVD en SP omdat zij het coalitieakkoord sloten met D66.

Wethouder Pieter Litjens van Verkeer (VVD) zegt met zijn collega’s in Den Haag in gesprek te blijven om hen te overtuigen: „Wetenschappelijk onderzoek geeft aan dat het aantal slachtoffers daalt als de snorfietser mét helm op de rijbaan rijdt.”

Ook de SP blijft lobbyen bij de landelijke fractie, maar snapt de zorgen van de Tweede Kamer wel, vertelt Tiers Bakker (SP). „Aan dit voorstel zitten haken en ogen. SP-Kamerlid Farshad Bashir werkt aan een structurele oplossing. Op den duur moeten snorfietsers worden afgeschaft, de weerstand groeit en groeit.”

De Fietsersbond Amsterdam is een petitie begonnen op petities.nl, die op moment van schrijven 3.902 keer is ondertekend.

    • Daan Borrel