VS betalen 554 miljoen dollar aan Navajo-indianen

De Amerikaanse regering betaalt een schikking van 554 miljoen dollar (434 miljoen euro) aan de Navajo-indianenstam. Vandaag ondertekenen beide partijen documenten die het sluitstuk vormen van een rechtszaak die meer dan 50 jaar duurde en die draaide om vermeend misbruik van land, natuurlijke hulpbronnen en fondsen van de Navajo.

Het is de grootste herstelbetaling ooit door de Amerikanen gedaan aan één afzonderlijke stam. In ruil voor het geld zien de Navajo af van alle verdere rechtszaken tegen de staat. Met 300.000 leden vormen zij de grootste indianenstam van de VS.

Het Navajoreservaat van meer dan 43.000 vierkante kilometer beslaat delen van Arizona, Utah en Nieuw Mexico. Het werd lang door de regering beheerd en verpacht voor mijnbouw, boren naar olie en grootschalige landbouw. Volgens de aanklachten is de grond uitgeput en zijn de winsten verdwenen of slecht geïnvesteerd.

„Het Navajo-volk heeft zich vele jaren onvermoeibaar ingespannen om deze kwestie tot een goed einde te brengen”, zei Navajo-leider Ben Shelly na afloop. „Ik ben blij dat we eindelijk tot een oplossing gekomen zijn zodat de Navajo een eerlijke en rechtvaardige compensatie krijgen.”

Sinds 2009, toen verschillende advocaten voor indianenstammen bij de regering aandrongen op schikkingen, heeft de regering Obama verschillende herstelbetalingen gedaan aan stammen van Native Americans. Sinds 2010 is meer dan 2,05 miljard euro betaald, meestal als schikking voor landrechten en landgebruik. Doorgaans wordt het geld verdeeld via formules die traceren hoeveel land bij welke stam in bezit was, en wat ermee verdiend kon worden. De stammen houden vervolgens beraadslagingen waar en bij wie het geld terecht moet komen. Een probleem daarbij is dat mensen die recht hebben op het geld vaak niet meer getraceerd kunnen worden. Indianen behoren tot de armste groeperingen in de Verenigde Staten.