Brieven

Dat isolement is hun keus

Montasser AlDe’emeh (NRC, 24 september) stelt dat er ‘voor jonge moslims die hun geloof honderd procent serieus nemen in West-Europa geen plaats is’. Op deze stelling is wat af te dingen. Bij het nakomen van de vijf zuilen van de islam wordt hun geen strobreed in de weg gelegd. Zelfs het halal slachten wordt gehandhaafd. Moslims hebben in West-Europa meer rechten en vrijheden dan niet-moslims in welk islamitisch land dan ook. De grens wordt getrokken bij het toepassen van fysiek geweld, bijvoorbeeld tegen afvalligen. De frustratie en de agressie van de jonge moslims die op gewapende jihad gaan komt mijns inziens doordat ze geen bewondering, laat staan massale navolging krijgen. Dit is het lot van alle godsdienstige fanatici, van welke religie dan ook: zij vormen geen aangenaam gezelschap en dan raken ze in een zelfgekozen isolement. Dat hebben ze aan zichzelf te wijten, niet aan de samenleving.

Leenstelsel

Overheid schiet wel voor

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker stuurde maandag haar wetsvoorstel naar de Tweede Kamer om de basisbeurs te schrappen en te vervangen door een lening. Wat bleek: het leenstelsel heette niet meer het leenstelsel, maar was omgetoverd tot het studievoorschot. Dat woord heeft immers een minder negatieve connotatie dan lenen. Nu is de boodschap: de overheid is net als je vriendengroep en schiet dat geld wel even voor als je geen portemonnee bij je hebt in de kroeg. Dat terugbetalen komt later wel joh, maak je geen zorgen en drink lekker wat mee. In de wettekst is niets veranderd. Het was dus een bewuste keuze van de minister om het woord studievoorschot te gebruiken voor de bühne. Dat is kwalijk. Minister Bussemaker verwijt de oppositie dat die studenten leenangst aanpraat, maar ze wil niet benoemen dat het nieuwe voorstel inhoudt dat studenten daadwerkelijk moeten lenen. Ik had geen hekel aan de plannen van het kabinet voor hoger onderwijs, maar krijg dat door dit gegoochel en gespin wel. Minister Bussemaker, verdedig uw beleid op de inhoud en noem het beestje bij de naam. Of ik het een goed of slecht idee vind dat studenten straks moeten lenen laat ik afhangen van de feiten, niet van verhullend taalgebruik en politieke spelletjes om de gevolgen van maatregelen te verbloemen.

Erik van Rijn, politicoloog

    • Jan A. Schulp
    • Erik van Rijn