Opinie

Bomen zetten de vaart erin

Eindelijk eens goed nieuws. Nee, niet zozeer vanuit New York, waar afgelopen week met allerlei beloftes over het reduceren van broeikasgassen ‘momentum’ is gecreëerd voor de onderhandelingen die eind volgend jaar in Parijs tot een (politieke) deal over een wereldwijd klimaatakkoord moeten leiden. Dat blijft voorlopig een kwestie van eerst zien dan geloven.

Het goede nieuws komt uit de bossen. Bomen blijken, onder invloed van klimaatverandering sneller te groeien dan ooit. Dat hoeft niet te verbazen. Kooldioxide en stikstof zijn atmosferische meststoffen voor planten en bovendien is door de opwarming het groeiseizoen langer geworden. Maar de onderzoekers, die hun bevindingen publiceerden in Nature Communications, hebben het precies nagemeten. En de getallen zijn wel opmerkelijk.

De onderzoekers van de Technische Universiteit in München hebben gekeken naar de fijnspar en de Europese beuk en concluderen dat die tegenwoordig 32 tot 77 procent sneller groeien dan pakweg een halve eeuw geleden. Het houtvolume groeit 10 tot 30 procent sneller (dat percentage ligt lager omdat grotere bomen nu eenmaal meer plaats nodig hebben).

Het Waldsterben door de zure regen wordt daarmee ruim teniet gedaan. Logisch, zegt onderzoeker Hans Pretzsch, want de uitstoot van schadelijke stoffen die bijdroegen aan de sterfte van de bossen is sinds de jaren zeventig flink gedaald. Pretzsch kan het weten, want de (maar liefst 600.000) meetgegevens zijn gebaseerd op onderzoek op de oudste proefterreinen op dit gebied ter wereld, die al sinds 1870 systematisch worden geobserveerd. Pretzsch:

‘Interessanterweise haben wir beobachtet, dass der saure Regen das Wachstum unserer Versuchsflächen nur vorübergehend beeinträchtigt hat, der Eintrag von Schadstoffen wurde ja auch seit den 1970er-Jahren deutlich reduziert. Allerdings liegen nur wenige unserer Versuchsflächen in den Kammlagen der Mittelgebirge - wo die größten Schäden zu verzeichnen waren.’

Helaas, het onderzoek biedt niet alleen goed nieuws (zie hier en hier).

However, this isn’t exactly the happy consequence of elevated carbon levels that you may think it is. Despite the fact that trees are also a carbon sink, their ability to use and store harmful greenhouse gases has a hard cap that the world’s emissions are handily exceeding. Worse, Pretzsch explained that a change in tree growth may be forcing some local flora and fauna to change their behavior.

Uit de cijfers blijkt dat nieuwere bossecties met een min of meer vergelijkbare samenstelling zo’n 17 tot 20 procent minder bomen tellen. En het lijkt erop dat de bomen sneller oud worden. Dat worden mogelijk elementen van het vervolgonderzoek. Het moet dus nog blijken of de nettowinst uiteindelijk niet tot nul wordt gereduceerd.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.