Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Vluchtelingen

Toch Kamerdebat over uitzetting Afghaanse defensietolk

Een Nederlandse ISAF-eenheid begin 2009 op voetpatrouille in de regio van Uruzgan.
Een Nederlandse ISAF-eenheid begin 2009 op voetpatrouille in de regio van Uruzgan.

Er komt toch een Kamerdebat over de Afghaanse defensietolk die zal worden uitgezet. Vanmiddag stemde de PvdA alsnog in met het houden van een plenair debat met minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie, VVD) en staatssecretaris Fred Teeven (Asiel, VVD). Gisteren blokkeerde de PvdA samen met coalitiepartner VVD zo’n debat nog. Er zou volgens deze partijen niet “over individuele gevallen” gedebatteerd moeten worden in de Kamer.

Vandaag vroeg D66 Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma opnieuw een debat aan over de tolk en eiste daarbij een hoofdelijke stemming waarbij alle individuele Kamerleden zich moeten uitspreken. Om te voorkomen dat de tweespalt binnen de PvdA-fractie over deze kwestie zich tijdens zo’n stemming zou openbaren, stemde de partij toch in. Het debat zal nu met spoed geagendeerd worden.

Vermoord

Abdul Ghafoor Ahmadzai (31) tolkte in Afghanistan jaren voor de legers van de Verenigde Staten en Nederland voordat hij in 2010 het land ontvluchtte. In NRC Handelsblad vertelde Ahmadzai vorige maand dat Talibaan zijn broer vermoordden omdat ze die voor hem hadden aangezien. En hoe hij na die vergissing zelf bedreigd werd. Hij zou letterlijk bij de Talibaan in beeld gekomen zijn omdat hij in 2009 als tolk herkenbaar in een BBC-reportage over Uruzgan was verschenen.

Defensie heeft het beleid dat tolken in missiegebieden nooit in de media mogen verschijnen. Dat dit toch gebeurd is, noemden de bewindspersonen in antwoord op Kamervragen vorige week “ongelukkig”.

Mensensmokkelaars

Of Ahmadzais vluchtverhaal klopt en of Afghanistan te onveilig voor hem is, heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) noch de staatssecretaris beoordeeld. De dienst heeft zijn zaak niet inhoudelijk behandeld omdat Ahmadzai via mensensmokkelaars eerst in Noorwegen aankwam en daar asiel aanvroeg.

Binnen Europa is afgesproken dat asielzoekers die in een tweede land asiel aanvragen worden teruggestuurd naar het eerste land van aankomst, de zogeheten Dublin-regel. Omdat Noorwegen Ahmadzais asielverzoek heeft afgewezen, zal hij via Noorwegen naar Kabul worden teruggevlogen. Het staat Europese landen vrij om in “bijzondere, individuele gevallen” van deze regel af te wijken. De IND wil dat bij de tolk niet doen en wordt daarin gesteund door de rechter en Teeven.

Kokend bloed

Binnen de PvdA was ophef ontstaan over het uitzetten van de tolk. De voorzitter de Jonge Socialisten, Bart van Bruggen, schreef gisteren in een opiniestuk op de site van de Volkskrant dat zijn “bloed kookt” over de kwestie: “Ik schaam mij vandaag diep dat ik van de PvdA ben.”

Een petitie om Ahmadzai te steunen is inmiddels door ruim 10.000 mensen ondertekend.